صفحه ۱۱۹۱

پاسخ آیت‌الله منتظرى به پیام روحانیون نجف‌آباد دربارة جنایات رژیمآیت‌الله منتظری، خاطرات، ج2، ص 859.

تاریخ:2481357
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرات حجج اسلام و وعاظ محترم شهرستان نجف‌آباد دامت افاضاتهم

پس از سلام و تحیت، نامة تأثرانگیزتان مشتمل بر اخبار مؤلمه در رابطه با آخرین حملات وحشیانة رژیم حاکم به مردم بی‌دفاع و شجاع آن شهرستان واصل شد و موجب تأثر عمیق گردید.

این روزها در ایران، فجیع‌ترین جنایات و کشتار ـ که در حقیقت چهرة واقعى "فضاى باز سیایسی" و "آشتى ملی" می‌باشد ـ عادی‌ترین شکل را به خود گرفته و ریختن خون انسان‌هاى بی‌گناه، حتى زنان و کودکان معصوم، امرى عادى شده، هر روز و هر ساعت از نقاط مختلف، فاجعه یا فجایعى گزارش می‌شود که هر یک از دیگرى دلخراشتر است. این وقایع برخلاف تفاوتهاى ظاهری، کایت از تحولاتى در روند جنبش اسلامى ملت ایران دارند که از باب نمونه به برخى از آنها اشاره می‌شود:

ملت مسلمان ما بر اساس پیروى از آیات عظام و علماى اعلام به ویژه مرجع عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله العالى در راه گسستن زنجیرهاى استبداد و استعمار ونیل به آزادى و استقلال در پرتو حکومت اسلامى مصمم و قاطع است و در این مسیر که مسیر انبیاى عظام و ائمة اطهار علیهم السلام است از دادن قربانیها و تحمل خسارات مالى و جانى هر قدر لازم باشد دریغ ندارد.

رژیم حاکم که از ابتدا هیچ گونه پیوندى با ملت نداشته با جنایات و کشتارهاى پى در پى در سراسر کشور روز به روز بر کینه و نفرت مردم مسلمان افزوده به نحوى که خصومت و تضاد با نظام حاکم در متن زندگى همة طبقات قرار گرفته و هر روز به شکلى نمایان می‌شود.

وحدت کلمه و همبستگى همة اقشار ملت مسلمان ما که از یک اصل اعتقادى و ایدئولوژیکى سرچشمه می‌گیرد. در مراحل مبارزات کنونى رشد یافته و روز به روز بر تشکل و یکپارچگى همة طبقات افزوده می‌شود و دیگر سیاست ترقه و نفاق افکنى مؤثر نخواهد بود. ضمناً یادآورى می‌شود که بر همة ما لازم است که به شناخت خود از اسلام عزیز و جنبه‌هاى اقتصادى و سیاسى آن عمق بیشترى داده و با همبستگى کامل در اجراى دستورات اسلام و عمل

ناوبری کتاب