صفحه ۱۱۸۸

می‌توانند به میهن مراجعت نمایند، شنیده شده که دو نفر از افرادى که مراجعت نموده‌اند، بازداشت شده‌اند. درباره اقدامات معموله نسبت به تحت تعقیب قرار دادن افرادى که متهم به سوء استفاده‌‌‌هاى کلان هستند، می‌افزاید: درست است که باید به چنین سوءاستفاده‌هایى رسیدگى نمود، ولى مهم‌ترین مسأله این است که مسؤولین وقت مقام عالى را در جریان حقایق و وضع واقعى مردم قرار نداده‌اند و این بزرگ‌ترین گناه و لطم‌‌هاى است که به پرستیژ مقام عالى و مملکت در سطح جهانى وارد آمده و بین خبرنگاران خارجى مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، براى مثال وقتى در یکى از مصاحبات(گویا با خبرنگار فرانسوی) حدود سه سال قبل از جانب مقام عالى از تعداد طرفداران خمینى بیش از سه‌هزار نفر یاد شده و یا وقتى اعلام می‌شود ایران به کشورهایى مانند انگلستان و فرانسه میلیاردها تومان وام می‌دهد و بعداً در مورد ایجاد شاهراه بین‌المللى در غرب کشور گفته می‌شود که براى این پروژه وام خارجى گرفته شده، این قبیل مسائل در محافل مورد انتقاد از کار دولت وقت قرار می‌گیرد. این خود دلیل بارزى است که مسؤولین امر واقعیات را گزارش ننموده‌اند، حال هم دیگر وقت آن رسیده مسؤولین مملکتى بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلى خود آنچه را که حقیقت دارد و لمس می‌کنند، عنوان نمایند. در این مورد براى مثال افزود: آنچه مسلم است شخصى مانند مر‌حوم دکتر اقبال فرد سیاسى و مقتدر و رک‌گویى شناخته شده بود، ولى اطلاعى رسیده که حتى آن مرحوم هم به غلط مطلبى را درباره خمینى گزارش نموده، بنابراین به طور کلى نتیجه ندانم‌کارى مسؤولین موجب عدم آگاهى مقام عالى و بروز وضع کنونى شده و به فرض اینکه راه خمینى درست نبوده، ولى عملاً کار به جایى کشیده شده که با وجود دورى از وطن در داخل، این همه طرفدار پیدا کرده است. در پایان این ملاقات با توجه به بازداشت چند نفر و کشف نارنجک‌‌‌هاى دست‌ساز و مواد منفجره و اینکه این قبیل مواد منفجره در جریان تظاهرات مورد استفاده عناصر مخرب قرار می‌گیرد، مجدداً به شخص مزبور توجه داده شده که در صورت تحریکاتى مأمورین موظف به اجراى وظایف خود در ایجاد نظم و آرامش می‌باشند، بنابراین مسؤول هرگونه وقایع ناگوار خواهد بود، نامبرده افزود: با وجود اینکه از نجف‌آباد و اصفهان دعوت‌هایى از وى به عمل آمده، معهذا از قبول چنین دعوت‌هایى فعلاً خوددارى نموده است. چون می‌داند مردم آن منطقه از یک‌طرف در صدد استقبال از او و از طرف دیگر متوقع هستند که اقدام به ایراد سخنرانی‌هایى نماید.

توضیح: به طورى که ضمن مذاکرات معموله با این شخص و سایر افراد صاحب‌نظر به عمل

ناوبری کتاب