صفحه ۱۱۸۷

تلفنگرام
به: کل سوم 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 6، ص588. تاریخ: 21857 از: قم شماره: 1239/21 ی پیرو شماره: 12294/21 ى ـ 19857

در ملاقاتى که به مناسبت عید قربان با شیخ حسینعلى منتظرى به عمل آمد، ابتدا مطالبى را در حد مصاحبه معموله مندرج در کیهان عنوان و سپس درباره جریانات اخیر افزود که اگر اظهار نظریاتش طى بازجویى مربوط به سه سال‌ونیم قبل مورد توجه قرار گیرد، روشن خواهد شد که از همان زمان پیش‌بینى وضع امروز مملکت را می‌نموده. نامبرده در مورد خمینى اظهار می‌دارد: تا آنجا که طى ملاقات‌‌‌هاى چند روز اخیر با اشخاص مختلف آگاهى حاصل نموده، اصولاً خمینى با هیچ‌یک از افرادى که به ملاقات او رفته‌اند، آن‌طور که باید و شاید وارد بحث نشده است. (اطلاعات مکتسبه دیگر حاکى از تأیید این موضوع است) شخص یاد شده می‌افزاید: این افراد هم در سطحى نبوده‌اند که بتوانند خمینى را مجاب کنند و اصولاً با وقوف کامل به خصوصیات خمینى روال فکرى او طورى است که اگر مطلبى را عنوان و وظیفه شرعى خود تلقى نماید، قاطعانه ایستادگى و از طرفى بر خلاف آنچه گفته می‌شود خمینى در اصل ریاست‌طلب نبوده و چنانچه به نوشته‌‌‌هاى او قبل از رفتن به خارج توجه شود، روشن خواهد شد که براى مقام عالى و قانون اساسى احترامى قائل بوده، ولى ندانم‌کارى مسؤولین امر و وضع چندین ساله اخیر مملکت موجب شده که خمینى پا را فراتر و چنین روی‌‌هاى را در پیش گیرد. شخص مزبور درمورد وضع کنونى هم اظهار نظر می‌نماید: اگر پس از کناره‌گیرى آقاى هویدا شخصى مانند دکتر امینى روى کار می‌آمد، امکان توفیق بیشترى وجود داشت براى اینکه در مورد برقرارى حکومت نظامى و کابینه نظامى می‌بینیم که مأمورین حکومت نظامى عملاً در ساعات روز قادر به جلوگیرى از تجمعات و تظاهرات نمی‌باشند و اقدامات آنان منحصر به ایجاد ممنوعیت عبور و مرور در ساعات شب می‌شود که آن هم اثرش ناراحتی‌اى است که براى مأمورین فراهم می‌شود. در مورد آزادى زندانیان معتقد است که چنانچه به وضع پاره‌اى از زندانیان کنونی(نام چند نفر را به عنوان مثال یاد نموده که با پیک تقدیم) رسیدگى شود، مشخص خواهد شد که با آن همه وعده‌ها حال هم به خاطر یک سخنرانى و یا داشتن اعلامیه، محکومینى در زندان به سر می‌برند و یا در مورد اینکه اعلام شده چنانچه افرادى که در خارج فعالیت داشته‌اند

ناوبری کتاب