صفحه ۱۱۸۴

به: ساواک اصفهان یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 35، ص328. تاریخ: 21857 از: فرماندارى نظامى اصفهان و حومه شماره: 11993/ 10ه‍

برابر اطلاع واصله ساعت 0930 روز 20857 عده کثیرى از اهالى همایونشهر به عنوان برگزارى نماز عید قربان مقابل تکیه حاجى حسن(مدرسه علمیه) همایونشهر تجمع و از آنجا با پلاکاردهایى که عکس خمینى روى آن بوده وارد خیابان پهلوى شده و سپس به خیابان کهندژ رفته و در آن محل سید محمد احمدى فروشانى به آنها ملحق و ضمن راه پیمایى از خیابان‌‌‌هاى کورش ـ پهلوى ـ فردوسى گذشته و در چهار راه ولیعهد توسط مأمورین متوقف و نماز عید قربان را در همان مکان برگزار و احمدى فروشانى پیامهایى از خمینى قرائت و خیابان پهلوى را به نام امام خمینى و خیابان فردوسى را بنام منتظرى و خیابان کورش را به نام سید مجتبى منتظرى و خیابان ولیعهد را به نام احمدى و محلى را که نماز گزاردند به اسم میدان توحید نام نهاده‌اند.

اجتماع کنندگان در خاتمه سخنان احمدى ضمن عبور از مسجد ملاحیدر و خیابان ولیعهد متفرق شدند.

تقوى
گوینده: آقاى شجاعی گیرنده: آریائى فر

ناوبری کتاب