صفحه ۱۱۷۷

گزارش خبر
به: 312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 15، ص381. تاریخ: 20857 از: 4هـ 1 شماره: 18799 موضوع: سید على اکبر قریشی

یاد شده در مسجد اعظم رضائیه سخنرانى و ضمن بیان مطالبى در مورد رهبرى اضافه نمود تنها کسى که براى رهبرى خوب است و لباس رهبرى فقط و فقط به تن او سزاوار است آیت‌الله خمینى می‌باشد که خود را به خدا شناسانده و حتى تمام خبرنگاران خارجى که از منزل ایشان دیدن می‌کنند تعجب می‌کنند این مرد بزرگ با چنین وضعى زندگى می‌کند و می‌گویند تمام خصوصیات رهبرى اسلام را دارد او پول هر چه بگوئید دارد اما تنها در راه اسلام خرج می‌کند نه اینکه براى خود ویلا و کاخ‌‌هاى سر بفلک کشیده بسازد و یا در بانک‌‌هاى خارجى حساب باز کند او مانند رهبران دیگر نیست که خود دم از اسلام بزند ولى از خودش خیر نداشته باشد و با رهبران خارجى مشروب بخورند و بازهم انتظار دارند که مردم ایران از آن پیروى کند. نامبرده سپس درباره طالقانی، منتظری، دکتر شریعتى و چند تن از علماى دینى که چند سال تبعید شده و یا عمرشان را در زندان‌ها بسر بردند و چه شکنجه‌‌هائى دیدند صحبت و اضافه نمود بعد از این همه بلاهائى که به سرشان آوردند باز هم از مبارزه دست بر نمی‌دارند همانطورى که تمام رهبران اسلامى چه زحمت‌‌هائى کشیدند و کشته‌ها دادند تا قرآن را زنده نگهداشتند و هر روز می‌بینید که دانشجویان لااله الالله و لبیک گویان در برابر رگبار مسلسل می‌ایستند حرفشان را می‌زنند و شهید می‌شوند اما دست از مبارزه بر نمی‌دارند پس‌اى مردم ما هم باید تا زمانى که حکومت اسلامى برقرار نشده دست از مبارزه بر نداریم همه باید به حکومت اسلامى فکر کنیم و هر روز مبارزه را شدیدتر کنیم حتى اگر بیست سال هم طول بکشد و تا زمانى که امام ظهور کند منتظر حکومت اسلامى باشیم. یاد شده در پایان اظهار داشت همانطورى که می‌‌دانید امروز روز وفات حضرت امام محمد باقر است اما میتوان گفت براى ما هر روز وفات می‌باشد چون در شهر‌‌هاى ایران چندین نفر به شهادت می‌رسند. نظریه شنبه ـ بیان مطلب فوق از ناحیه نامبرده صحت دارد. نظریه یکشنبه ـ نظریه شنبه تائید میشود. نظریه چهارشنبه و جمعه ـ نظریه یکشنبه تائید میشود.

ناوبری کتاب