صفحه ۱۱۷۶

ج: واضح است به اقدامات اساسى و زیربنایى که فعلا مجال بیان آنها نیست دست خواهیم زد.

س 11- جهادى که قبلا گفته شد ممکن است از طرف علماى دین اعلام شود کیفیت و شرایطش چیست؟

ج: تاکنون چنین امرى پیش نیامده، در صورت لزوم و اعلام آن شرایطش از طرف رهبران مذهبى بیان خواهد شد.

س 12- اگر رژیم فعلى تغییر کند و یک دولت اسلامى روى کار بیاید موضع و خط مشى سیاسى اجتماعى شما در قبال ایالات متحده آمریکا چیست؟

ج: دولت اسلامى اصولاً با تمام دولتهاى غرب و شرق روابط حسنه خواهد داشت خصوصا غرب که اگر قصد استعمار و استثمار نداشته باشد مى‌توان گفت در رابطه با وجه مشترکى که بین مسیحیت و اسلام وجود دارد چنین دولتى خود را به غرب نزدیکتر مى‌بیند برخلاف شرق که اساسا علاوه بر استعمار و استثمار الحاد زیربناى مکتب سیاسى اقتصادى آنها قرار گرفته که تضادش با اسلام بدیهى است. البته ملت ایران اکنون به علت حمایت صریح کارتر و دیوید اوئن وزیر خارجه انگلستان از رژیم کنونى نسبت به دولتین ایالات متحده و بریتانیا سخت خشمگین شده زیرا در شرایطى که ملت هستى خود را در راه مبارزه با ستم به خطر انداخته و در این راه کشته‌هاى فراوانى مى‌دهد کارتر و دیوید اوئن با تظاهر شدیدشان به دفاع از حقوق بشر! هیچ ارزشى براى احساسات و عواطف ملت قائل نشده و همچنان به سیاست حمایت از رژیم فعلى ادامه مى‌دهد.

س 13- آیا شما پیامى براى مردم دنیا دارید که توسط ما به آنها برسانید؟

ج: پیام من به ملتهاى دنیا این است: در زمانى که هر ملتى حق دارد سرنوشت خودش را به دست خویش تعیین کند آیا ملت مسلمان ایران این حق را نخواهد داشت که سرنوشتش را خود تعیین نموده و دیگران براى او تصمیمى نگیرند؟ آیا روا است که جنبش عظیم اسلامى را در ایران که بدون اتکاء به قدرتهاى شرق و غرب در جریان است و به قیمت از دست دادن هزاران کشته و تحمل خسارتهاى مادى فراوانى تمام مى‌شود نادیده گرفته و هیچگونه حمایتى از آن به عمل نیاید بلکه به عکس گاهى آنرا به ارتجاع و زمانى به پیوند با چپ نسبت دهند، بدینوسیله من از تمام مردم جهان مى‌خواهم که با ملت مسلمان ایران هم صدا شده و نهضت اصیل آنها را در سطح جهانى تایید و یارى کنند و این احساسات و عواطفى را که مردم ما با خون خود امضاء مى‌کنند نادیده نگیرند. (س ش448)

ناوبری کتاب