صفحه ۱۱۷۳

به: کل سوم 312 سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص471. تاریخ: 18857 از: قم شماره:12282/21 ی

شب گذشته اعلامیه استنسیل شد‌‌ه‌اى به تاریخ اول ذیحجه ظاهراً به امضاء خمینى درباره آزاد شدن آیت‌الله منتظرى از زندان در شهر قم توزیع گردید. سند شماره 435. ضمناً اعلامیه دیگرى با همین متن در مورد آیت‌الله طالقانى نیز پخش گردیده است.

توضیح اینکه: پس از مراجعت منتظرى به قم موجبات تحریک طرفداران خمینى بیش از پیش فراهم شده است. استحضاراً. باصری‌نیا گیرنده آقاى عباسی گوینده هلاکویی ساعت 00/14 ـ 18/8 (س ش447)

ناوبری کتاب