صفحه ۱۱۷۰

بالاخره از تمام وسائل و امکانات دارد استفاده می‌کند و استیضاح اخبارى ازهارى هم طبق نظر سلطنت دارد انجام می‌شود و در واقع قصد آماده کردن شرایط حکومت دکتر امینى یا امثال او را دارد. در مورد سفر خمینى به پاریس نامبرده گفت که این سفر یک جهش عظیمى در اعتلاى جنبش در اروپا بود و بخصوص خمینى باهوش سرشار خود از موقعیت حداکثر استفاده را کرده و فعلاً مسئله نهضت ایران و نهضت مذهبى ضد امپریالیستى و ضد پهلوى ایران در اروپا و آمریکا به همت او جزء مسائل اصلى شده است.

نظریه بخش 322: طرح مطالب بالا صحت دارد و هر گونه اقدامى در مورد حبیب اله عسگراولادى سبب شناسائى منبع خواهد شد. ضمناً مراتب باستحضار مدیریت کل اداره سوم رسیده است. (س ش445)

ناوبری کتاب