صفحه ۱۱۶۹

تئوریک باید بوجود آید و مذهبی‌ها نباید به جمعیت زیاد طرفدار خود مغرور شوند و اگر فوراً کوشش در جهت متشکل کردن مردم وبالا بردن آگاهى سیاسى آنها انجام نگیرد احتمال خارج شدن کنترل اوضاع از دست مذهبی‌ها و بوجود آمدن رهبرى چپگرا‌‌هاى متشکل و یا حداقل کاهش جنبش بسیار زیاد می‌باشد و اصلاً این مسئله مطرح است که چرا شعار حکومت اسلامى را قبل از بررسى تئوریک همه جانبه و بررسى استراتژى و تاکتیک مبارزه در شرایط فعلى اعلام کرده‌اند و باعث ناراحتى گروه‌‌هاى میانه رو متمایل به چپ شده‌اند.

حبیب‌اله عسگر اولادى اظهار نمود شیخ محمد بهشتى به همراه عده دیگرى از همفکران در پاریس است که کار آنها علاوه بر مشورت با خمینى و کمک به او در امر مذاکرات پاریس بررسى تشکیل و اعلام حزب الله می‌باشد. اصولاً مدت چند ماه است که خمینى تشکیل حزب الله را "واجب واجبات" یا مبرم‌ترین وظائف نهضت دانسته ولى طرفداران نزدیک او می‌خواهند موقعى حزب الله را اعلام کنند که تمامى مطالب مهم بررسى شده و ایرادات تئورى مورد ملاحظه قرار گرفته باشد و خداى نکرده ایرادات مهمى بر تئوریها و خط حزب الله موجود نباشد. وى ادامه داد که آماده کردن شرایط تشکیل حزب الله حتى در شرایط فعلى مطابق دستور امام از نماز خواندن واجب‌تر است و این کار حتماً با جدیت عمل و به زودى اعلام موجودیت خواهد شد.

حبیب اله عسگراولادى در ادامه گفتار خود عنوان نمود که آزادى منتظرى و طالقانى غیر منتظره است چون شاه هرگز با این کار نمی‌تواند موافق بوده باشد. آزادى منتظرى مسلماً باعث خواهد شد که کنترل قم و اصفهان بدست او بیفتد و آقاى شریعتمدارى تا حدود زیادى از میدان بیرون خواهد رفت زیرا منتظرى از علمائى است که به مسائل نهضت آشنائى کامل داشته و از 5 سال قبل، از حکومت اسلامى گفتگو می‌کرده و علت طولانى بودن بازداشت او هم بدین جهت بوده که مقامات امنیتى از خصایص و نظرات او آگاهى کامل داشته و می‌دانستند که نفوذ زیادى در مذهبیون و بخصوص اهالى اصفهان دارد.وى اضافه کرد که با آمدن منتظرى دولت دوباره کوشش می‌کند تبلیغاتى به نفع شریعتمدارى براه اندازد و او را وادار کند با نرم کردن موضع خود شرایط حکومت دکتر امینى و یا شخصى مانند او را هموار کند چون دولت دیگر امیدى به خمینى ندارد ولى وجود منتظرى و هشیارى نهضت مسلماً هرگونه توطئه‌اى را هرچند که از طرف آقاى شریعتمدارى باشد خنثى می‌کند. حکومت حتى با آزاد کردن بیشتر کادر‌‌هاى حزب توده و چپی‌‌‌هاى ضد مذهبى خواسته است نهضت را باختلافات مردم بکشاند و

ناوبری کتاب