صفحه ۱۱۶۸

گزارش خبر
به: عرض می‌رسد یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب22، ص332. تاریخ: 1781357 از: 322 شماره: 2201/322
موضوع: اظهارات حبیب اله عسگراولادى تاجر بازار

نامبرده در یک مذاکره کاملاً خصوصى اظهار نمود پس از انتشار اعلامیه جعلى از طرف مقامات امنیتى مبنى بر اعلام عزاى عمومى در روز تولد ولیعهد عده زیادى از بازاریان تهران و دیگر محافل به علماء مراجعه و درخواست نمودند که اعلامیه تأیید شود لکن روحانیون این مطلب را نپذیرفته و با تکذیب به موقع آن و بسیج افراد جهت خنثى کردن فورى این دسیسه اولاً آگاهى خود و گروه خمینى را به نمایش گذاشتند ثانیاً امکان دسیسه‌‌‌هاى بعدى را از بین بردند.

از طرف دیگر این اقدام روحانیون طرفدار خمینى هشدارى به روحانیون میانه رو بخصوص گروه شریعتمدارى بوده که هرگز بدون مشورت با آنان اقدام به انتشار اعلامیه‌اى مبنى بر تعطیل بازار یا اقدام به تظاهرات نکنند.

شنونده در رابطه با اجراء هفته همبستگى ملى دانشگاهیان اظهار نمود:

کوشش چپگراها جهت کنترل نمودن وقایع هفته در بسیارى از دانشگاهها خنثى شده ولى در تمام جلسات هفته همبستگى با وجود قدرت کمى مذهبی‌ها ضعف ایدئولوژیک آنان بنحو چشمگیرى دیده می‌شد و در اغلب بخشها مذهبی‌ها بکلى خلع سلاح بودند و بجز تعدادى از آیات قرآن که آنرا هم بدرستى نفهمیده بودند و تعدادى شعار‌‌هاى توخالى حرفى براى گفتن نداشتند و تقریباً هیچگونه اطلاع تئوریک راجع به مفهوم حکومت اسلامی، مسائل استراتژى و تاکتیکی، مفهوم علمى جبهه واحد در مبارزه، خصلت مبارزه فعلى ملت ایران، نواقص قانون اساسى و متممین آن، احزاب سیاسى گذشته و حال و بالاخره جنبش‌‌هاى انقلابى و خلق‌‌هاى کشور‌‌هاى دیگر حتى اریتره، فلسطین هم نداشتند. البته در بعضى از جلسات یکى دو نفر وجود داشتند که شاید وابسته به مجاهدین بودند و تا حدودى اطلاعات ناقصى از این مسائل داشتند که آنها هم جرأت آشکار کردن خود را نداشتند و یا دستور این کار را نگرفته بودند. گوینده عسگراولادى ادامه داد که بوجود آوردن یک تشکیلات مذهبى واجب است و حداقل یک ستاد

ناوبری کتاب