صفحه ۱۱۶۱

گفتگوى روزنامه کیهان با آیت‌الله منتظرى پس از آزادیکیهان، 13/ 8/1357.

تاریخ: 13/ 8/1357

حضرت آیت‌الله منتظرى پس از سه سال و نیم زندان، هنگام ورود به شهر قم با استقبال پرشور طبقات مختلف این شهر روبه رو شدند.

حضرت آیت‌الله منتظرى که قسمت عمده حبس خود را هم سلول آیت‌الله طالقانى بوده و با ایشان بسیار نزدیک هستند، به 10 سال زندان محکوم شده بودند. ایشان، پریروز در منزل مسکونى خود واقع در محله عشقعلى قم، به سؤالات محمدرضا بابایى خبرنگارکیهان پاسخ گفتند. خبرنگارکیهان می‌‌‌‌‌‌نویسد: خانه مسکونى حضرت آیت‌الله منتظرى بسیار قدیمى است، در تمام خانه کوچکترین اثرى از تجمل نیست. اتاق‌‌ها مثل مساجد با زیلو فرش شده و تنها در اطراف آنها تشک‌هایى براى راحتى مراجعان قرار داده شده است. در یکى از همین اتاق‌‌ها عده زیادى که براى تبریک گویى آمده‌اند مشغول صرف غذا هستند. در یکى دیگر از اتاق‌‌ها با حضرت آیت‌الله منتظرى به گفتگو می‌‌‌‌‌‌نشینیم.

حضرت آیت‌الله منتظرى با روى خوش ما را می‌‌‌‌‌‌پذیرند، بذله‌گویى می‌‌‌‌‌‌کنند و به سؤالات چنان بشاش پاسخ می‌‌‌‌‌‌گویندکه فراموش می‌‌‌‌‌‌کنى 5/3 سال در زندان بوده‌اند.

علت زندانى شدن حضرت آیت‌الله چه بوده است؟

ـ ماجرا برمی‌گردد به اعتراض مراجع تقلید و علماى اعلام در سنه 1340 راجع به انجمن‌‌هاى ایالتى و ولایتى و مصونیت مستشاران خارجی. این اعتراض با تبعید حضرت آیت‌الله العظمى خمینى رهبر شیعیان جهان اوج مشخصى گرفت و در پى آن من و پسرم را به اتهام شرکت در این نهضت به زندان افکندند. اولین بازداشت من در سال 45 صورت گرفت. بعد از آن در سالهاى 50 و 51 به علت این که پرفسور جمشید علم در مجلس سنا به ساحت مقدس حضرت آیت‌الله العظمى خمینى اهانت کرده بود، تظاهراتى در قم برپا شد. هنگام برپایى این تظاهرات من بیمار و در منزل قم بسترى بودم. با این حال از ساواک تلفن زدند وگفتندکه باید قم را ترک کنم. آنها تهدید کردندکه اگر از قم نروم، مرا تبعید خواهندکرد. حدود یک سال و نیم، به آوارگى گذراندم و حدود 300 شاگردم در تمام این مدت از درس و بحث محروم شدند. اصولاً، دولت در سالهاى گذشته حساسیت بیش از حدى نسبت به حضرت آیت‌الله العظمى خمینى داشت و به بهانه‌‌هاى مختلف می‌‌‌‌‌‌کوشید علما و روحانیون طرفدار ایشان را متفرق کند. به عنوان نمونه، یک بار در بازار قم سه جوان نهاوندى پاسبانى را کشتند و خلع سلاح کردند. مقامات امنیتى

ناوبری کتاب