صفحه ۱۱۵۷

"ما خواستار آزادى زندانیان سیاسى هستیم ـ خواسته ما خواسته امام خمینى است ـ شهیدان سخن می‌گویند"

جمعیت مذکور در نقاط مختلف شهر قم به تظاهرات اخلاگرانه مبادرت و ضمن آتش افروزى در برخى از خیابان‌‌هاى شهر قم، یک شعبه بانک عمران را به آتش کشیده و چند جام از شیشه‌‌هاى شعبه مرکزى بانک ملى ایران در قم را نیز شکسته و تعدادى از درخت‌‌هاى اطراف خیابان‌ها را نیز کنده و با انباشتن اشیاء قابل اشتعال، آنرا آتش زده‌اند.

جمعیت مذکور در نقاطى که مامورین انتظامى مستقر بوده‌اند، شعارهائى به این مضمون میداده اند: "ارتش برادر ما است، خمینى رهبر ما است."

ضمنا تعدادى شعار‌هاى ‌پارچه‌اى از طرف تظاهر‌کنندگان حمل می‌شده که روى آنها نوشته بوده:

"ما اصناف بازار تهران خواستار آزادى آیت‌الله روحانى هستیم."

تظاهر کنندگان در خیابان آذر شهرِ قم با رنگ روى دیوار‌‌هاى این شهر نوشته‌اند: "خیابان منتظری"

تظاهرات مذکور بطور پراکنده تا حدود ساعت 2000 ادامه داشته و از این ساعت تظاهر کنندگان متفرق و در برخى از نقاط اخلالگران به پرتاب سنگ به طرف مامورین مبادرت کرده‌اند که با دخالت مامورین متفرق شده‌اند. برخى دیگر از روزنامه‌ها نوشتند که حدود 200 هزار نفر در خیابان‌هاى قم حضور داشتند و بخشى از آنان از تهران به قم رفته بودند: "اینان که دسته‌‌هاى گل و پلاکاردهاى مختلف و عکس‌هایى از حضرت آیت‌الله خمینى حمل می‌کردند پس از چند ساعت راه‌پیمایى عظیم خود به دیدن حضرت آیت‌الله العظمى منتظرى رفتند و وى را گلباران کردند". (رستاخیز، ش1054، ص1)، "در پشت تظاهرکنندگان تعداد زیادى اتومبیل در حالى که چراغ‌ها و برف پاکن‌هاى خود را روشن کرده بودند حرکت می‌کردند"، (کیهان، ش10603، ص18)، "آقاى منتظرى در دیدار با مردم گفت که آزادى او دیگر زندانیان سیاسى نتیجه استقامت و مجاهدت مردم رشید ایران است". (اطلاعات، ش15750، ص2).

ناوبری کتاب