صفحه ۱۱۵۶

توزیع اعلامیه در زمینه قصد عزیمت عده‌اى از بازاریان به قم و ملاقات با شیخ حسینعلی منتظریانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 15، ص20.

روز 11857 (2537 شاهنشاهی)، تعدادى اعلامیه در بازار تهران توزیع گردیده و طى آن اعلام شده روز12857 بازاریان تهران براى ملاقات شیخ حسینعلى منتظرى (این شخص در زندان بوده که روز 8857 بفرمان مطاع ملوکانه مورد عفو واقع و آزاد شده است) به قم خواهند رفت و از بازاریان دعوت شده در این زمینه مشارکت نمایند. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است. ]به واسطة طولانى بودن گزارش قسمتى از آن حذف شده است[ 2ـ استان مرکزی الف ـ قم:

روز11857، اعلامیه‌اى در بازار تهران توزیع گردید و طى آن از بازاریان و طبقات مختلف مردم دعوت شد که روز 12857، براى دیدار از شیخ حسینعلى منتظری(اخیراً از زندان آزاد گردیده) به شهر قم عزیمت نمایند. در نتیجه گروه‌‌هائى از قشریون مذهبى از صبح روز12857 به صوب قم عزیمت و در مدخل شهر قم از طرف عده‌اى از قشریون مذهبى قم که منتظر ورود آنها بوده‌اند، مورد استقبال قرار گرفته و در حالیکه مجموعا جمعیتى حدود 25 هزار نفر (اغلب اهل قم بوده‌اند) از میدان فرح شهر قم به طرف منزل شیخ حسینعلى منتظرى رفته‌اند. "شهر قم دیروز شاهد عظیم‌ترین راه‌پیمایى تاریخ خود بود که با شرکت بیش از200 هزارتن از مردم قم و تهران برگزار شد. مردم قم از ساعت 8 صبح به تدریج در میدان مدخل شهر که از سوى آنان به میدان امام خمینى نامگذارى شده است گرد آمدند و منتظر ورود گروههایى شدند که قرار بود براى دیدار حضرت آیت‌الله منتظرى وارد قم شوند. به محض ورود گروههاى تهرانی، اهالى قم با گل و اسپند از آنان استقبال کردند و در این موقع تابلو جدید میدان مدخل قم که عبارت "میدان امام خمینی" بر آن حک شده بود در میان شور جمعیت در میدان نصب شد. سپس جمعیت که به حدود 200 هزار تن بالغ می‌شد به سوى خانة حضرت آیت‌الله منتظرى به حرکت درآمد"، روزنامه کیهان، 1381357.

جمعیت در مسیر حرکت خود شعارهائى به مضمون زیر و علیه مقامات عالیه مملکتى می‌داده‌اند:

ناوبری کتاب