صفحه ۱۱۵۰

تلگراف آیت‌الله منتظرى به آیت الله خمینى به مناسبت فقدان آیت‌الله حاج آقا مصطفى خمینیآیت‌الله منتظری، خاطرات، ج2، ص849.

تاریخ:1181357 ـ اول ذى الحجة 98
بسمه تعالی
قم ـ پاریس، حضرت آیت‌الله العظمى الامام خمینى مد ظله العالی

مصیبت جانگداز از دست دادن عالم عامل و فاضل مجاهد، فرزند عزیز و همراهتان حضرت حجة‌الاسلام آقاى حاج آقاى مصطفى موسوى طاب‌ثراه را به آن حضرت و خانوادة محترمه تسلیت عرض نموده، ضمناً مراتب تأسف و انزجار شدید خود را از رفتار غیرانسانى رژیمهاى ایران، عراق و کویت نسبت به آن حضرت اظهار داشته، امیدوارم هجرت جنابعالى به تحولى در جنبش عظیم اسلامى ملت مسلمان ایران بیانجامد. عظم الله اجورکم فى تحمل تلک المصائب و ابقى وجودکم الشریف لتقویة الاسلام و قیادة الامة الاسلامیة.

حسینعلى منتظرى
مرحوم آقا مصطفى خمینى
(س ش437)

ناوبری کتاب