صفحه ۱۱۴۸

مصاحبه امام خمینى با رادیو تلویزیون "لوکزامبورگ"

تاریخ: 1181357
بسمه تعالى

متن مصاحبه قائد بزرگ اسلام امام خمینى دام ظله با رادیو تلویزیون "لوکزامبورک" به تاریخ پنج شنبه 11 آبانماه 1357 برابر با 2 نوامبر 1978سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 21، ص377؛ صحیفه امام، ج4، ص264ـ 263.

س1ـ شما از فرانسه، مردم ایران را به شورش دعوت می‌نمائید. آیا شما تصور می‌کنید که این تنها راه حل مشکلات ایران است؟

ج1ـ مردم از اختناق و خیانت‌‌هاى پنجاه ساله به جان آمده و براى مطالبة حقوق اولیة خود، قیام نموده‌اند. ما آنان را در این امر حیاتى مشروع، چه زمانى که در ایران بودیم و چه در خارج ایران، تشویق می‌کنیم و اکنون راه حلى براى سرنگونى رژیم فاسد جز نهضت و مطالبة حق یا داد مظلومیت نداریم و اگر مقتضى شود به راه دیگرى دست می‌زنیم.

س2ـ آیا هدف شما در دست گرفتن قدرت است، وقتى شاه برود؟ در صورتى که شما امکان در دست گرفتن قدرت را داشته باشید چه کار خواهید کرد؟ (منظور، برنامة آیندة شما براى حکومت در ایران است که باید جانشین شاه بشود). بسیارى از ناظرین در ایران معتقدند که بازگشت به قانون اساسى صحیح است.

ج2ـ هدف ما برقرارى جمهورى اسلامى است و برنامة ما تحصیل آزادى و استقلال است و تصفیة وزارتخانه‌ها و حذف ماده‌هائى که رضاشاه و شاه فعلى با سر نیزه در قانون گنجانده و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه.

س3ـ آیا شما تصور می‌کنید که خطر یک قیام ملى و شورش همگانى در ایران وجود داشته باشد؟

ج3ـ اگر همان طور که ملت خواستار است شاه و دودمانش بروند و حامیان خارجى او دست از حمایتش بردارند مشکل ساده‌تر خواهد شد، در غیر این صورت امکان قیام مسلحانة ملى می‌باشد.

س4 ـ آیا شما ولیعهد را به عنوان رئیس حکومت به جاى پدرش خواهید پذیرفت؟

ج4 ـ خیر، ملت ایران از این سلسله خاطره‌‌‌هاى بسیار تلخ دارد و تحمل حکومت هیچ یک از افراد آن را ندارد.

ناوبری کتاب