صفحه ۱۱۴۴

خود ریشة این توطئه‌ها راتشخیص می‌دهد. امید است به لطف خداوند متعال و توجهات حضرت ولى عصر ارواحنا فداه هرچه زودتر ملت مسلمان ایران به پیروزى کامل برسد و با اتحاد و همبستگی، ایادى استعمار چپ و راست را از کشور قطع نماید.

ضمناً یادآورى می‌شود که من هنگام وداع با دوستان از زندان با چشم گریان بیرون آمدم زیرا سایر هم‌بندی‌هاى خود را در بند می‌دیدم در صورتى که بیشتر آقایان به اتهاماتى سست و بی‌اساس از قبیل خواندن یک کتاب و یا یک اعلامیه و یا ایراد یک سخنرانى مذهبى و یا فرضاً کمک مختصرى به خانوادة بی‌بضاعت یک زندانى دستگیر و محاکمه و به زندان‌هاى طویل المدت محکوم شده‌اند، لذا وظیفه خود و همة قشرهاى آگاه می‌دانم که تا سر حد موفقیت درخواست آزادى بدون قید و شرط همة زندانیان سیاسى را یکى از خواسته‌هاى خود قرار دهند.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
1081357ـ حسینعلى منتظری
(س ش433)

ناوبری کتاب