صفحه ۱۱۴۳

پیام آیت‌الله منتظرى به ملت ایران پس از آزادى از زندانآیت‌الله منتظری، ‌ خاطرات، ج2، ص847؛ روزنامه کیهان، 1081357.

تاریخ:1081357
بسمه تعالی
ملت مسلمان و شریف ایران

اینک که در نتیجة مبارزات خستگى ناپذیر همة اقشار و طبقات ملت ایران اعم از مراجع عالیقدر، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و جمعیت‌هاى سیاسى وحقوقى و تجار و پیشه‌وران و سایر طبقات از زندان آزاده شده‌ام، با ملتى عزادار مواجه شده‌ام که در راه تحقق اهداف مقدس اسلامى و انسانى خود قربانیها داده و خونها نثار کرده است. شکى نیست که آزادى خود و دیگر برادران آزاد شده را مدیون همین تلاشها و فداکاریها می‌دانم. از این رو ضمن تشکر از همة قشرها و طبقات، خود را در جمیع مصیبت‌هاى وارده شریک دانسته و مراتب همدردى و تسلیت خود را به همة خانواده‌هاى داغدار تقدیم می‌دارم و امیدوارم با پیگیرى مبارزات به رهبرى مراجع معظم به ویژه حضرت آیت‌الله العظمى خمینى دامت برکاته العالیه و فشرده کردن صفوف و تصفیة عناصر مشکوک که احیاناً در جهت مخالف جنبش اسلامى گام بر می‌دارند و با همبستگى کامل برادران اسلامى به پیروزى کامل جنبش خود و برقرارى یک نظام صد درصد اسلامى و دینى موافق و منطق با شرایط و پیشرفت زمان نائل شویم. اینجانب اکنون به علت کثرت ایاب و ذهاب و عوارض زندان که نتیجة فشارها و شکنجه‌هاى جسمى و روحى گوناگون می‌باشد در وضعى نیستم که در این فرصت کوتاه بتوانم به تفصیل دربارة اوضاع حساس کشورمان سخنى بگویم.

کوتاه سخن آن که در شرایط فعلى و اوضاع آشفته سامان یافتن وضع کشور ما فقط با بازگشت و پیروى از اهداف و منویات مرجع و زعیم عظیم‌الشأن اسلام حضرت آیت‌الله العظمى خمینى امکان‌پذیر است، ان شاء الله.

در فرصت‌هاى آینده، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرهاى خود را مفصلاً در معرض افکار عمومى ملت مسلمان قرار می‌دهم.

در خاتمه توجه به این نکته لازم است که بحمدالله جنبش اسلامى ملت ما به مرحله‌اى رسیده که با توطئه‌ها و شیوه‌هایى نظیر تغییر لباس مأمورین و استخدام کولی‌ها و زاغه‌نشین‌ها و... نمی‌توان از موج فزایندة آن جلوگیرى نمود. ملت مسلمان در اثر رشد و آگاهى مذهبى و سیاسى

ناوبری کتاب