صفحه ۱۱۳۹

انجام تظاهرات اخلاگرانه در شهر‌‌هاى قم و کاشانانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 14، ص470.

1ـ به دنبال تظاهرات اخلالگرانه در بعد از ظهر روز 8857 (2537 شاهنشاهی) شهر قم، یک نفر از تظاهر کنندگان به نام سید على عفت‌نژاد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله واقع که به بیمارستان اعزام و تحت مداوا قرار گرفته است.

تظاهرات مذکور بطور پراکنده در برخى از خیابان‌‌هاى شهر قم تا ساعت 23:00 ادامه داشته و تظاهر کنندگان سپس متفرق شده‌اند.

2ـ در ساعت 1900 روز 8857، حدود 3000 نفر از تظاهر کنندگان در خیابان‌‌هاى شهر کاشان به تظاهرات خیابانى پرداخته و مبادرت به دادن شعار‌‌هاى مضره و ضد امنیتى نموده‌اند.

تظاهرکنندگان در ساعت 2100 متفرق شده‌اند.

ضمنا خبر واصله حاکیست که در روز 8857، 30 نفر سرباز از طریق تیپ زرهى قزوین در اختیار شهربانى کاشان قرار گرفته است.

3ـ ساعت 0800 روز 9857، عده‌اى از قشریون مذهبی، فرهنگیان و دانش‌آموزان به منظور اجراى برنامه راه‌پیمائى در مقابل منزل آیات ثلاثه(شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشى نجفی) در قم تجمع نموده‌اند.

نظر به اینکه آیات مذکور تمایلى به شرکت در چنین برنامه‌اى از خود نشان ندادند، لذا افراد مورد بحث بطرف منزل روح الله خمینى و شیخ حسینعلى منتظرى (شیخ حسینعلى منتظرى شب هنگام مورخ 8857 از زندان آزاد و رهسپار قم شده است) رفته و ضمن دادن شعار‌‌هاى ضدملى و میهنى در حالى که عکس‌هایى از روح الله خمینى را در دست داشته‌اند، به راه پیمائى پرداخته و در میدان فرح(مدخل شهر قم) اجتماع و در ساعت1230 به نماز جماعت برگزار و پس از خاتمه نماز جماعت، حدود ساعت 1330 روز مذکور به شهر قم مراجعت کرده‌اند.

جمعیت مذکور حدود 25 هزار نفر بوده که یکهزار نفر زن چادرى نیز در بین آنها دیده شده است.

4ـ روز 9857، بعلت انجام تظاهرات مذکور، بازار و دکاکین قم بحالت نیمه تعطیل در

ناوبری کتاب