صفحه ۱۱۳۸

گزارش روزنامه رستاخیز از آزادى آیت‌الله منتظریروزنامه رستاخیز، 981357، نقل از روزشمار انقلاب اسلامی، آبان 57، ص 212.

روزنامه رستاخیز نیز در گزارشى از هجوم مردم براى دیدار با حضرت آیت‌الله منتظرى نوشت:

حضرت آیت‌الله العظمى منتظری که مدت زیادى در بازداشت بسر می‌بردند، شبانه و در ساعات ممنوعه عبور و مرور توسط مأموران به منزلشان منتقل شدند. امّا روز پس از آزادى (امروز) عده‌اى نزدیک به یکصد هزار نفر پس از یک راهپیمایى طولانى براى بازدید و عیادت ایشان به منزلشان در خیابان چهارمردان مراجعه ولى چون جمعیت زیاد بود و کوچه‌هاى اطراف ازدحام بود بنا به تقاضاى مردم حضرت آیت‌الله به خیابان چهارمردان رفته و در میان جمعیت از مردم به خاطر مبارزاتشان تشکر کرده و سخنانى ایراد کرد"مرا در تهران آزاد نکردند، بلکه شبانه با یک ماشین مدل‌بالا خیلى با احترام آوردند قم در منزل، و احتمالا این برنامه ساواک بود که به یک شکلى مرا بیاورند که با مردم برخورد نکنم؛ اما در قم وقتى فهمیدند که مرا آورده‌اند هر روز جمعیت زیادى براى دیدن من مى‌آمدند، در یکى از این روزها من آمدم در خیابان چهارمردان تا براى مردم صحبت کنم، از تهران هم جمعیت زیادى آمده بود، در آن روز آقاى حاج سید حسین موسوى تبریزى و آقاى دکتر شیبانى از طرف من صحبت کردند، بعدا خود من هم مقدارى صحبت کردم و از حضور مردم تشکر کردم؛ در منزل براى دیدار من جمعیت خیلى زیادى از طبقات و اقشار مختلف مردم مى‌آمدند، از گروهها و دسته‌جات هم افرادى به نمایندگى مى‌آمدند، خلاصه استقبال خوبى از سوى مردم صورت گرفت و در سخنرانیها و نشستها در جهت تداوم نهضت و راههاى تسریع در پیروزى آن صحبت مى‌شد"، آیت‌الله منتظری، خاطرات، ج1، ص407. که خلاصه آن به صورت پیامى به ملّت مسلمان ایران انتشار یافت. سند شماره 433. (س ش430)

ناوبری کتاب