صفحه ۱۱۳۷

"اگر قانون اساسى و فرامین اسلامى اجرا شده بود و فقط به "اسم" قانون اساسى اشاره نمی‌شد و کارها جنبه نمایشى نداشت وضع مملکت به این صورت در نمی‌آمد. اصل دوّم متمم قانون اساسى اشاره می‌کند که علما و مراجع تقلید باید نظارت در قوانین داشته باشند در حالى که در گذشته این کار صورت نگرفته در حال حاضر نیز نظام حاکم باید این اصل را اجرا کند. زمینه را براى اجراى همه قوانین اساسى کشور فراهم آورد. موجبات بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى خمینى رهبر عالیقدر تشیع را به وجود آورده خواسته‌هاى ایشان را اجرا کند و اگر چنین شود گمان می‌کنم وضع آرام شود، البته همه زندانیان سیاسى آزاد بشوند. و مواردى مثل گذشته پیش نیاید. بنده را به جرم اقدامات علیه مشروطه به زندان انداختند. در دادگاه نظامى ضمن اشاره به جرم من، مرا به ده سال محکوم کردند و حکم این طور قرائت شد. چون من در بازجویى اقرار کرده‌ام که فروش مشروبات و کشف حجاب بر خلاف اسلام است. چون گفته‌ام سه بار رادیو بغداد را گوش داده‌ام چون به خانواده‌ روحانیون زندانى و تبعیدى کمک کرده‌ام و چون طرفدار اجراى قوانین اسلامى هستم. محکومم که 10 سال از عمر خود را در زندان بگذرانم."

ایشان مدتها در تبعید و زندان بسر برده‌اند و آخرین بار به ده سال محکوم شدند که پس از گذراندن سه سال و نیم زندان دیشب آزاد شدند. (س ش429)

ناوبری کتاب