صفحه ۱۱۳۳

گزارش روزنامه کیهان از آزادى آیت‌الله منتظرى و طالقانی:
حضرات آیات منتظرى و طالقانى امروز از زندان آزاد شدندروزنامه کیهان، 981357؛ همین روزنامه در کنار خبر آزادى زندگی‌نامه مختصرى از آیت‌الله منتظرى به چاپ رسانیده است: "حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى در سال 1301 شمسى در یک خانواده کشاورز در نجف‌آباد اصفهان چشم به جهان گشودند. ایشان از برجسته‌ترین مدرسین فقه و فلسفه اسلامیدر حوزه علمیه قم هستند و از جانب آیت‌الله العظمى خمینى نمایندگى تام دارند. حضرت آیت‌الله منتظرى بارها به زندان و تبعید محکوم شده‌اند و مورد آزارهاى مختلف قرار گرفته‌اند به طورى که گفته می‌شود دچار تشنج‌هاى عصبى شده و ناراحتی‌هایى یافته‌اند. ایشان هرجا که به عنوان تبعیدى می‌رفتند مورد استقبال قرار می‌گرفتند به طورى که یا از تبعیدگاه به زندان بازگردانده می‌شدند یا به محل دیگرى تبعید می‌شدند. سرانجام در تیرماه 1354 ایشان را در شهرستان سقز ـ که در آن تبعید بودند ـ به زندان کمیته و از آنجا به زندان اوین منتقل کردند و ایشان بعد از یک سال بلاتکلیفى سرانجام در دادرسى ارتش به 10 سال زندان محکوم شدند".

حضرت آیت‌الله حاج سید محمود طالقانى یکى از برجسته‌ترین مخالفان حکومت ایران، پس از چهار سال که از آخرین دوره‌ى زندان ایشان می‌‌گذشت ساعت 10 شب از زندان قصر آزاد شدند. عده‌اى از اعضاى خانواده هواداران حضرت آیت‌الله، از ساعتى قبل در مقابل زندان قصر اجتماع کرده بودند. ... حضرت آیت‌الله طالقانى در حالى که عباى سیاه خود را بر سر کشیده بودند و به نظر می‌رسید که هنوز کسالت دارند و آثار سالهاى زندان همچنان در ایشان باقى است از در زندان قصر بیرون آمدند و در میان صلواتهای پى در پى جمعیت داخل اتومبیلى شدند که جلو در منتظرشان بود. مردم جلو می‌رفتند تا از نزدیک حضرت آیت‌الله را ببینند. عده‌اى از استقبال‌کنندگان از شدت شوق و هیجان می‌گریستند. جمعیت براى در بر گرفتن آیت‌الله هجوم می‌بردند. یک نفر می‌گفت: آقا تجسم ایمان و پایدارى و مبارزه‌اند. و هیچ کدام از زندانها نتوانسته است ایشان را با این سن زیاد از راهى که در پیش گرفته‌اند باز دارد.

پیش از آنکه حضرت آیت‌الله وارد اتومبیل شوند، یکى از روحانیون در سخنرانى بسیار کوتاهى ضمن تجلیل از مقام حضرت آیت‌الله العظمى خمینى و ایشان، پیروزى مردم و برقرارى حکومت اسلامى را آرزو کرد. آنگاه جمعیت چندین بار صلوات فرستاد و "درود بر خمینی" گفتند. و حضرت آیت‌الله طالقانى در حالى که از ابزار احساسات مردم قدردانى می‌کردند با اتومبیل به خانه خود رفتند و از سوى مردم بدرقه شدند. سپس مردم دسته دسته سوار بر ماشین، براى استقبال از حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادی، مدرس برجسته حوزه علمیه قم و نماینده حضرت آیت‌الله خمینى که مدتها در تبعید و زندان بودند، به طرف زندان اوین به حرکت در آمدند. در برابر زندان اوین مأموران

ناوبری کتاب