صفحه ۱۱۳۱

خیلى فورى
به: ریاست اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 29، ص 611. تاریخ:881357 از: ساواک شماره:8245/312
درباره: 1 ـ آیت‌الله سید محمود علایى طالقانى
2 ـ شیخ حسینعلى منتظرى
بازگشت به شماره‌‌‌هاى 1 ـ13455 ـ66 ـ401 ـ29155
2 ـ 14418 ـ 66 ـ401 ـ14657

وضعیت نامبردگان بالا که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و طبق رأى دادگاه هر کدام به 10 سال زندان محکوم شده‌اند، به شرف عرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر رسید و فرمان ملوکانه شرف صدور یافته است که بقیه مدت محکومیت آنان مورد عفو قرار گیرد. مراتب جهت اجراى فرمان همایونى و اقدام قانونى اعلام می‌گردد. چگونگى آزادى از خاطرات آیت‌الله منتظری: "یک روز گفتند تیمسار مقدم شما را خواسته است، مرا سوار ماشین کردند و آوردند در مرکز ساواک ـ سلطنت‌آباد سابق ـ ساختمان خیلى بزرگى بود، مرا نشاند و خیلى احترام کرد و گفت: من پنج‌سال است که در ساواک نبوده‌ام رفته بودم رکن دوم ارتش(سازمان اطلاعات و اطلاعات ارتش) و الان دوباره از من خواسته‌اند که برگردم ساواک، من خبر نداشتم که شما زندان هستید، بعد که فهمیدم شما در زندان هستید رفتم خدمت اعلیحضرت و گفتم فلانى و آیت‌الله طالقانى دو شخصیت بزرگوار هستند و صحیح نیست در زندان باشند، من اگر بودم نمى‌گذاشتم شما زندان باشید، وجود شما براى کشور لازم است و. . . ، خلاصه بعد از این مقدمه چینى‌ها گفت که شما و آقاى طالقانى را قرار است آزاد کنیم. البته توجه دارید این در آن شرایط بود که علائم پیروزى انقلاب آشکار شده بود و شاه دست به عقب نشینى‌هاى پى در پى مى‌زد و امثال مقدم هم از آینده خود بیمناک بودند که این حرفها را مى‌زدند، من همان روز یک چیزهایى را به عنوان نصیحت به او گفتم، اشاره به جریان هفده شهریور کردم و گفتم: این نوع برخوردها عکس‌العمل دارد و به ضرر شماست و از این کارها نتیجه نمى‌گیرید، این همه افراد را سالهاى سال در زندان نگه داشتید چه نتیجه‌اى گرفتید! گفت: متأسفانه این اشکالات هست من هم با نظرات شما موافقم، ولى در این مسائل من تصمیم گیرنده نیستم؛ بعد مساله آقاى لاهوتى را مطرح کردم که ما چند نفر روحانى با هم بودیم، همه افراد رفته‌اند و الان آقاى لاهوتى تنها مى‌ماند، گفت: مگر آقاى لاهوتى هم زندان است؟ به شکلى که گویا مسائل را نمى‌داند! گفتم: بله ما دونفر با هم هستیم، دستور داد پرونده لاهوتى را بیاورید، و او را هم آزاد کردند"، ج1، ص 399 ـ 398.

ناوبری کتاب