صفحه ۱۱۲۲

23ـ سید على اصغر دستغیب فرزند على اکبر شغل واعظ و پیشنماز: نامبرده بالا یکى از وعاظ ناراحت و افراطى و از طرفداران خمینى در شیراز می‌باشد که چندین بار احضار و تذکرات لازم به وى داده شده، مشارالیه به علت تحریک مردم به ایجاد بلوا و شورش و اخلال در نظم عمومى طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور به سه سال اجبارى در سراوان محکوم گردیده است. (آزادى وى بلامانع است)

24ـ سید محمود علائى طالقانى فرزند ابوالحسن شغل امام جماعت: نامبرده بالا تاکنون چندین بالا بار به علت فعالیت‌‌‌هاى ضد امنیتى دستگیر و سرانجام به ده سال حبس محکوم و پس از گذشت هفت سال از محکومیتش مورد عفو ملوکانه واقع و از زندان مجدداً فعالیت‌‌هاى خود را شروع و در منابر از اقدامات و فعالیت‌‌هاى گروه‌‌هاى تروریست پشتیبانى که به یک سال و نیم اقامت اجبارى دربافت محکوم و پس از طى مدت تبعیدی، در تهران از نظر مالى به گروه تروریست مارکسیست‌‌هاى اسلامى کمکهائى می‌نموده که به همین علت در سال 54 دستگیر و سرانجام به ده سال زندان محکوم گردیده است. (آزادى وى به مصلحت نیست.)

25ـ محمد جعفرى معروف به ورامینى فرزند ابراهیم شغل روحانی: نامبرده بالا یکى از روحانیون افراطى بوده که به دنبال سخنرانى تحریک آمیز در خرم آباد دستگیر و به تهران اعزام و در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى فعلاً به مصلحت نیست). مقرر فرمائید اگر ناخوانا 312 در اجراى امر بررسى و در نظر داشته باشید. 6857 در پرونده صادق خلخالى 31395 بایگانى شود.

ناوبری کتاب