صفحه ۱۱۱۹

لیکن مشارالیه اخیراً محل تبعید خود را ترک که دستور دستگیرى وى صادر گردیده است.

5ـ حیدر على جلالى فرزند على حسین شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون مخالف و ساکن تهران می‌باشد که به علت اهانت به مقام شامخ سلطنت در تاریخ 28557 دستگیر و در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى بلامانع است).

6ـ جواد هشترودى فرزند یوسف شغل واعظ: یاد شده بالا از زندان آزاد شده.

7ـ محمد مهدى ربانى رانکوهى فرزند ابوالمکارم شغل طلبه: نامبرده بالا یکى از وعاظ و روحانیون ناراحت و از طرفداران خمینى می‌باشد که به علت تحریک مردم به شورش و بلوا به سه سال اقامت اجبارى در جیرفت محکوم لیکن به علت ترک محل تبعید خود دستور دستگیرى وى صادر گردیده است.

8 ـ فضل الله مهدى زاده محلاتى فرزند غلامحسین شغل واعظ: یاد شده بالا یکى از روحانیون فوق العاده ناراحت و از طرفداران خمینى و ساکن تهران می‌باشد که با وجود آنکه ممنوع المنبر بوده در مجالس و در منزل محمد تقى فلسفى سخنرانى و مطالب تحریک آمیز و خلاف مصالح کشور بیان می‌نموده که درتاریخ 7357 در تهران دستگیر و در تاریخ 28457 با قرار منع پیگرد از زندان آزاد شده است.

9ـ حسینعلى منتظرى فرزند على شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون متعصب قشرى و ناراحت بوده که تاکنون اقدامات متعددى در زمینه تحریک مردم به شورش و بلوا داشته و به همین اتهام چندین بار بازداشت و سپس آزاد شده است. مشارالیه در اغتشاشات افراد اخلالگر در سال 54 در حوزه علمیه قم یکى از محرکین اصلى به انجام اخلال در نظم عمومى بوده و با عناصر وابسته به گروه‌‌هاى خرابکار و تروریست نیز رابطه برقرار نموده و با کمک مالى به این گروهها آنان را تقویت و یارى کرده است که به همین جهت در سال 54 دستگیر و سرانجام به ده سال حبس محکوم گردیده است (آزادى وى به مصلحت نیست)

10ـ ابوالقاسم خزعلى فرزند غلامرضا شغل واعظ: یاد شده یکى از روحانیون ناراحت و افراطى شهرستان قم و از طرفداران خمینى می‌باشد که همواره در منابر خود مبادرت به ایراد مطالب تحریک آمیز و خلاف مصالح کشور می‌نماید، مشارالیه اخیراً به اتهام تحریک مردم به اغتشاش و انجام تظاهرات خیابانى در شهرستان قم، طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور به سه سال اقامت اجبارى در شهرستان بیجار محکوم ولى یاد شده متوارى و

ناوبری کتاب