صفحه ۱۱۱۸

از: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 36، ص380. تاریخ: 6857

گزارش
محترماً به استحضار می‌رساند:

لیستى از طریق دفتر تیمسار ریاست ساواک ارسال و به فرموده مقرر شده درباره افراد مندرج در لیست مزبور بررسى و هر کدام استحقاق ارفاق دارند، مورد ارفاق قرار گیرند. به شرح زیر وضعیت افرادمذکور به استحضار می‌رسد.

مستدعى است اوامر عالى را ابلاغ فرمایند.

1ـ شیخ عباس پورمحمدى ماهونکى شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون ناراحت و افراطى شهرستان کرمان می‌باشد که به علت ایراد مطالب تحریک آمیز در منابر خود طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور به دو سال به بندر لنگه تبعید گردیده است. (آزادى وى بلامانع است)

2 ـ محمد جواد حجتى کرمانى شغل واعظ: یاد شده یکى از واعاظ ناراحت و افراطى شهرستان قم می‌باشد که به علت سخنرانی‌‌‌هاى تحریک آمیز و تشویق مردم به شورش و بلوا طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور ابتدا تبعید و سپس دستگیر و در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى به مصلحت نیست.)

3ـ جلال طاهرى حسین آبادى فرزند عبدالخالق شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون ناراحت و از طرفداران خمینى در اصفهان می‌باشد که در تحریک مردم به شورش و بلوا در شهرستان مذکور نقش اساسى داشته که ابتدا طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان اصفهان تبعید و سپس بازداشت و به تهران اعزام و در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (با توجه به کهولت و بیمارى آزادى وى بلامانع است مشروط به اینکه به اصفهان مراجعت نکند.)

4ـ عبدالمجید معادیخواه فرزند حسین شغل طلبه: نامبرده یکى از طلاب ناراحت شهرستان قم می‌باشد که داراى سوابق ممتد بازداشتى بوده که اخیراً به علت سخنرانی‌‌‌هاى تحریک‌آمیز طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان قم به سه سال اقامت اجبارى در جیرفت محکوم گردیده

ناوبری کتاب