صفحه ۱۱۱۵

قرار نگیرد؛ کارمندان و کارکنان ادارات دولتى از اموال عمومى نگه دارى کرده و به کار مراجعین رسیدگى کنند؛ تجار و اصناف و پیشه وران عدالت پیشه کرده از کسب‌‌هاى حرام چون ربوى و سد معبر و... خوددارى کنند؛ کشاورزان و دام پروران در تولید محصولات کشاورزی، دامى و ارزاق عمومى کوشش نمایند؛ در حراست اموال عمومى چون جنگل‌‌ها و اموالى که از رژیم شاه مانده کوتاهى نشود؛ از ذبح حیوانات باردار اهلى و جنگلى و ذبح بره‌‌هاى شیرخوار حتی‌المقدور پرهیز شود چون گذشته از جنبه عاطفى آن به اوضاع اقتصادى کشور لطمه می‌‌‌‌‌‌زند؛ محصلین و دانشجویان و اساتید محترم مراکز آموزشى را جهت ادامه تحصیل آماده سازى کرده به تحصیل علم پردازند تا نیروى انسانى کارآزموده پرورش یابد"، (س ش 498).

در ادامه اعلام مواضع، به گفتگوى سه تن از مستشرقین فرانسوی، انگلیسى و ایتالیایى با آیت‌الله منتظرى بر می‌‌‌‌‌‌خوریم در این گفتگوکه قبل از ورود آیت‌الله خمینى به ایران و پیروزى انقلاب انجام گرفته آمده است: "انقلاب و حاکمیت آینده صددرصد اسلامی، بر اساس ضوابط قرآن و سنت و منطبق با شرایط پیشرفته زمان خود است؛ هدف آیت‌الله خمینى و مردم تشکیل حکومت جمهورى اسلامى پس از سرنگونى حکومت شاهى است و آیت‌الله خمینى نمی‌خواهد شاه بشود؛ در بعد سیاست خارجى حسن روابط با تمام دولت‌‌ها و ملت‌‌ها رعایت خواهد شد به شرط اینکه آنها سیاست استعمار و استثمارى را پیشه نکنند؛ در یادگیرى علم از نظر دین ما مکان، زمان، شرایط، معلم، و متعلم محدودیتى وجود ندارد؛ سخنان امام علی(ع) نمونة عالى حکومت اسلامى است، آن امام(ع) در هر شرایطى الگویى عالى براى ما است و از پرسش کنندگان و ناظران خارجى می‌‌‌‌‌‌خواهیم میان حکومت زور و حکومتى چون حکومت امام علی(ع) که ما به دنبال آن هستیم، مقایسه کنند"، (س ش 493) .

و... شوراى انقلاب

تشکیل شوراى انقلاب از زمان اقامت امام خمینى در پاریس مطرح و عملى شد. آیت‌الله منتظرى طى سفرى چند روزه به پاریس در این باره و معرفى برخی، جهت عضویت در شورا با آیت‌الله خمینى مذاکره داشت. پس از ورود امام خمینى به ایران امام از آیت‌الله منتظرى هم می‌‌‌‌‌‌خواهد که

ناوبری کتاب