صفحه ۱۱۱۳

اقلیت‌‌هاى دینى محترم شمرده می‌‌‌‌‌‌شود؛ روابط ما با دیگر کشورها حسنه خواهد بود؛ نهایت نقش آیت‌الله خمینى و سایر علما در حکومت آینده، تشخیص قوانین و مقررات و نظارت بر اجراى دقیق آنهاست؛ ملت ما از آمریکا و انگلیس به دلیل حمایت از رژیم شاه سخت خشمگین است؛ از ملت‌‌هاى دنیا می‌‌‌‌‌‌خواهم نهضت اصیل ما را در سطح جهانى تأیید و یارى کنند و احساسات و عواطفى را که مردم ما با خون خود امضا می‌‌‌‌‌‌کنند نادیده نگیرند"، (س ش الصاق به 448).

در مصاحبة معظم له با روزنامه لوموند فرانسوى آمده است:
حکومت آیندة ما اسلامى است و پست‌‌ها باید به دست مردان صالحى که مورد اعتمادند اداره شود؛ حکومت ایده‌آل ما حکومتى شبیه حکومت حضرت علی(ع) است که با شکل زندگى پیشرفتة کنونى تطبیق داده شده باشد و زمام دار هم سطح مردم باشد؛ حکومت با نظارت دقیق کارشناسان اسلامى و در حال حاضر آیت‌الله خمینى اداره می‌‌‌‌‌‌شود و در صورت تعدد علما باید کارها زیر نظر شورایى متشکل از متخصصین اداره شود؛ انقلابى که از اعماق ایمان مردم سرچشمه گیرد پیروز است؛ وحشت کشورهاى غربى از روى کار آمدن یک حکومت اسلامى در ایران کاملاً بی‌مورد است زیرا ما با همه کشورها و ملت‌‌ها روابط حسنه خواهیم داشت"، (س ش 460).

همزمان با اقامت در پاریس آیت‌الله منتظرى با ارسال پیامى حوادث خونبارى را که در شهرهاى مختلف ایران به وقوع پیوسته تسلیت گفته و نوید داده است که رژیم در پرتو رهبرى آیت‌الله خمینى و مجاهدت مردم در حال سقوط است و از مردم خواسته است متحد مانده و از برخورد خشن با نیروهاى ارتشى خوددارى شود و با دست برادرى و کمک آنان می‌‌‌‌‌‌توان کشور را از حملات استعمارگران و تجزیه طلبان شرق و غرب نجات داد، (س ش 482). همزمان به حضور ایشان در پاریس از ایران اطلاع می‌‌‌‌‌‌دهند که جمعى از علما قصد دارند طى اعلامیه‌اى شاه را از سلطنت خلع کنند که ایشان می‌‌‌‌‌‌خواهد امضاى ایشان هم درج گردد، (س ش 483)؛ آیت‌الله منتظرى هم چنین طى پیامى دیگر به مردم ایران پس از ذکر فجایع رژیم در به راه انداختن اشرار و چماق به دستان، از مردم خواسته است ضمن حفظ هوشیارى گرفتار انتقام جویى نشده و نگذارند این مطلب تلقى شود که مسلمانان افرادى آنارشیست و هرج و مرج طلب هستند، (س ش 485).

ناوبری کتاب