صفحه ۱۱۱۱

انقلاب و آیندة آنرا براى مردم دنیا بیان کنند. تحصن چند روز طول کشید و علاوه بر ایجاد وحدت و یکپارچگى میان روحانیت و دانشگاهیان توانست دولت را تحت فشار قرار داده و فرودگاه مهرآباد باز شد و امام خمینى 12 بهمن 1357 از فرانسه وارد ایران شد، (س ش 496ـ 495).

طى گزارش خیلى محرمانه‌اى از ساواک که تاریخ آن به همین روزها برمی‌گردد، به این موضوع پرداخته شده که: "طى یک سال گذشته بین طرفداران آیت‌الله خمینى این بحث مطرح است که چه کسى جانشین اوست و افرادى مطرح می‌‌‌‌‌‌شوند که پس از آزادى آقایان طالقانى و منتظرى چون آیت‌الله خمینى خطاب به این دو نامه نوشته است بحث بر روى این دو نفر بیشتر است و از مسافرت اخیر آیت‌الله منتظری]به پاریس[ چنین به دست می‌‌‌‌‌‌آید که او شخص منحصر به فرد و جانشین امام خمینى است به ویژه آن که پس از آزادى درصدد پرداخت شهریه است و با کمک گرفتن از آیت‌الله خمینى و پس از مراجعت از فرانسه قصد دارد به پرداخت شهریه اقدام کند که زمینه مساعدى براى گسترش فعالیت‌‌هاى خود با پیروى از راه امام خمینى است و او بهتر می‌‌‌‌‌‌تواند نظریات آیت‌الله خمینى را عملى سازد و..." (س ش 486) .

اعلام مواضع و ادامة مبارزه در آخرین روزها

دو روز پس از آزادى از زندان، پیامى از سوى آیت‌الله منتظرى خطاب به مردم ایران صادر شد که در این پیام آزادى خود و دیگران را مدیون تلاش‌‌ها و فشارهاى مردم می‌‌‌‌‌‌داند و اظهار امیدوارى می‌‌‌‌‌‌کند که با پیگیرى مبارزات به رهبرى مراجع به ویژه آیت‌الله العظمى خمینى و وحدت، پیروزى کامل حاصل شود و تصریح می‌کند بازگشت آیت‌الله خمینى به ایران تنها راه سرو سامان یافتن اوضاع آشفته و نابسامان کشور است، (س ش 433)؛ و طى پیامى به مردم اصفهان و نجف‌آباد ضمن ابلاغ سلام و توصیف مجاهدت‌‌ها و فداکارى آنها در راه نهضت، لزوم ادامة فداکاری‌‌ها تا پیروزى را بدیهى می‌‌‌‌‌‌داند، (س ش 443)؛ در پیامى خطاب به اساتید دانشگاه اصفهان، تلاش‌‌هاى آخرین رژیم را براى بقاء خود متذکر شده و اهمیت رهبرى آیت‌الله خمینى را ذکر و ادامة جنبش عظیم ملت اسلامى را تا پایان می‌‌‌‌‌‌داند؛ و می‌خواهد که مردم پیروزى نسبى را باعث غرور کاذب ندانسته هشیار باشند. ایشان وحدت میان اقشار مختلف اعم از روحانی، دانشگاهی، فرهنگی، کسبه، کارگران، کشاورزان و... را باعث شکوه نهضت می‌‌‌‌‌‌داند، (س ش 444)؛ گذشته از آن پیامى خطاب به آیت‌الله خمینى در پاریس ارسال می‌‌‌‌‌‌شود که ضمن اشاره به

ناوبری کتاب