صفحه ۱۱۰۹

شخصیت‌‌هاى بسیارى با گرایش‌‌هاى متفاوت، تلگرام‌‌ها و پیام‌هایى را خطاب به ایشان صادر کردند چنانچه: آیت‌الله سید عبدالهادى شیرازى از مشهد مقدس، (س ش 434)؛ آیت‌الله خمینى از نجف اشرف که در آن آیت‌الله منتظرى را شخصیتى بزرگوار و خدمت‌گذار به اسلام و ملت و رجل عدالتخواه توصیف و خواست ملت را برچیده شدن بساط رژیم سلطنتى عنوان کرده است، (س ش 435، 447)؛ هم چنین دکتر کریم سنجابى و محمود زمانیان و حسین مهدیان از رهبران جبهه ملى و بازار، (س ش 438) .

در شهرهاى زیادى مردم نام خیابانى را هم به نام آیت‌الله منتظرى می‌‌‌‌‌‌گذارند که در چند سند فقط منعکس شده است چون قم (س ش 450)، و اصفهان، (س ش 452). در توصیف آزادى آیت‌الله منتظرى آمده است که او کنترل برخى از شهرها را چون قم و اصفهان، به دست گرفته چون او نفوذ زیادى در نیروهاى مذهبى و انقلابى دارد و وجود او و هشیارى نهضت، هرگونه توطئه‌اى علیه نهضت را خنثى خواهد کرد، (س ش 425)؛ و ساواک قم در این باره می‌‌‌‌‌‌نگارد: "پس از مراجعت منتظرى به قم موجبات تحریک طرفداران خمینى بیش از پیش فراهم شده است"، (س ش 447).

سفر به پاریس و دیدار با امام خمینى (27/ 9/ 1357)

پس از آزادى از زندان، بسیارى از طرفداران امام خمینى و انقلاب و در نبود ایشان فعالیت‌‌هاى خود را با آیت‌الله منتظرى هماهنگ می‌‌‌‌‌‌کردند. براى هماهنگى بهتر مبارزات، آیت‌الله منتظرى قصد عزیمت به پاریس می‌‌‌‌‌‌کند، تیمسار مقدم رئیس ساواک طى ملاقاتى در منزل شهید مطهرى از ایشان می‌خواهد حامل سه پیام از وى خطاب به امام خمینى باشد: 1ـ بهتر است اعتصاب نفت فقط در بُعد صادراتى آن باشد و در سرماى زمستان براى این که مردم با مشکل مواجه نشوند به اندازة مصرف داخلى تولید شود تا مردم به روحانیت بدبین نشوند ! 2ـ مواظب کمونیست‌‌ها باشید، ما تجربه داریم و آنها از پشت خنجر می‌‌‌‌‌‌زنند.3ـ پولى که از وجوهات به شما داده می‌‌‌‌‌‌شود اگر صرف مؤسسات مذهبی، دینى و اقتصادى شود هم اصل سرمایه محفوظ است و هم براى ادارة حوزه با مشکل مالى برخورد نمی‌کنید، (س ش 478).

در روزهاى پایانى آذرماه 1357 آیت‌الله منتظرى وارد پاریس شد. در اولین مصاحبه پس از ورود تأکید کرد مبارزات مردم در قالب اعتصاب و تظاهرات ادامه خواهد یافت و مردم دیگر به شاه و سلطنت اعتماد ندارند و خواهان تشکیل دولتى تحت نظارت آیت‌الله خمینى هستند و اظهار امیدوارى کرد که امام خمینى روزى به ایران باز گردد، (س‌ش479). آیت‌الله منتظرى در

ناوبری کتاب