صفحه ۱۱۰۱

تلفنگرام
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 6، ص146. تاریخ: 23757 از: 21 ى قم شماره: 1986/21 ی پیرو: 1978/21 ى ـ 22757 و 1981/21 ى ـ 23757

ساعت 1845 روز جارى پس از خاتمه نماز آیت‌الله نجفى در صحن اتابکى حرم مطهر حضرت معصومه(ع)، جمعیتى بیش از 1000 نفر مانند چند شب گذشته با دادن شعار‌‌هاى مضره صحن را ترک با دخالت مأمورین از اطراف صحن متفرق شده‌اند.

برمبناى اعلامیه‌اى که بعدازظهر روز گذشته از طرف آیت‌الله نجفى در مورد برگزارى مراسم سالگرد مصطفى خمینى در حسینیه نجفى انتشار یافته، این مجلس از ساعت 19 برگزار و عده‌اى از متظاهرین در صحن مطهر نیز در مراسم مزبور شرکت و پس از حضور آیت‌الله نجفى شیخ عبدالله مبلغی، واعظى که سابقه زندانى در مرکز دارد مبادرت به سخنرانى تحرک‌آمیز نموده و حین سخنرانى وى در بین حاضرین با دادن شعار‌‌هاى اسائه ادب‌آمیز نسبت به 66در گزارش‌هاى ساواک در جایى که توهین به شاه محسوب می‌شده از این کد استفاده می‌شود. و مضره و شعارهایى از جمله خمینى رهبر ماست، ایران کشور ماست، ارتش برادر ماست و شروع به پخش اعلامیه‌هایى شده که ظرف چند روز اخیر از طرف روحانیون و فرهنگیان منتشر گردیده است و به دنبال چنین وضعى مجلس متشنج و از ساعت 1930 حاضرین حسینیه را ترک و از طرف مأمورین به منظور متفرق ساختن آنان اقدام به تیراندازى هوایى شده است و روى هم رفته حدود 2 هزار نفر که اکثراً از طلاب بوده‌اند در حسینیه و اطراف آن در موقع برگزارى مراسم اجتماع نموده‌اند. توضیح اینکه دو نمونه اعلامیه‌اى که جدیداً در این منطقه توزیع شده به شرح زیر به دست آمده است:

الف ـ اعلامیه اسائه ادب‌آمیز استنسیل شده بدون تاریخ از طرف جامعه فرهنگیان و جوانان ابرقو که در تأیید اعتصابات اخیر و به طرفدارى از خمینی، منتظرى و طالقانى انتشار یافته است.

ب ـ کپیه قسمتى از مقاله روزنامه خورشید (مورخه 29657) تحت عنوان "تویى در نقطه اوج" که این مقاله پس از زلزله طبس به چاپ رسیده است.

دـ نتیجه تحقیقات معموله حاکیست که پاره‌اى از طرفداران خمینى ضمن تماس با آیات ثلاثه از اینکه در اعلامیه منتشره اخیر از طرف آنان یادى از سالگرد مصطفى خمینى نشده بحث و

ناوبری کتاب