صفحه ۱۱۰۰

تظاهرات مردم دزفول و اندیشمکانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 14، ص68.

خبرنگار روزنامه رستاخیز نوشت: که سیدمحمد موسوى ]که در جریان تظاهرات شهید شد[ یکى از آموزگاران دزفول بود. "فرهنگیان و مردم جنازه آموزگار شهید را در حالى که به دوش داشتند به گورستان معصوم آباد بردند. عده تشییع کنندگان حدود 40 هزار نفر بود. این ششمین نفرى است که در جریان تظاهرات هفته گذشته دزفول جان خود را از دست داده است." (ش 1046، ص14)

همین منبع در شماره امروز(2757) خود از تظاهرات مردم اندیمشک براى گرامیداشت هفتمین روز شهادت على اصغر فلاح خبر داد. مردم در مسجد حسین بن على اجتماع کردند و پس از شنیدن سخنان یک روحانى با توصیه به حفظ نظم و آرامش، راه‌پیمایى کردند. راه‌پیمایان در خیابان سینا خواست‌هاى خود را چنین مطرح کردند: آزادى کلیه زندانیان سیاسى ـ لغو حکومت نظامى از 12 شهر ایران ـ آزادى آیت‌الله طالقانى و منتظری. (ش 1045، ص 20). (س ش420)

ناوبری کتاب