صفحه ۱۰۹۵

گزارش خبر
به:312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص168. تاریخ: 15657 از: 20هـ 12 شماره:1224702 موضوع: مسجد باب الحوایج

از ساعت 21:10 الى 23:15 روز 5657 در مسجد باب‌الحوایج واقع در خیابان بابائیان بین کارون و جیحون با شرکت تقریبى 800 نفر تشکیل گردید آن گاه شیخ عباس کبیرى بالاى منبر رفته و مطالبى تحت عنوان حق شناسى و شکر صحبت و چنین اظهار داشت امید و انتظار داریم که عموم شرکت کنندگان کاملا به عرایض من گوش دهند تا اینکه نتیجه بگیرم چنانچه نتیجه گرفتم دیدید در مقابل جنبشى که کردید در مقابل حرکتى که بوجود آوردید فریادى که زدید پاسخ گرفتید که انشاءاله پیش از این به شما پاسخ بدهند من تصور میکنم دعاها و قیام شما جهاد شما موثر واقع شده است و انشاءاله شاهد ثمرات شیرینى خواهید بود به لطف الهى ولى چیزى را که امروز فکر میکردم این بود هنوز من با قاطعیت نظرى ندارم در انتظارم وقتى وعده‌ها عمل شده آن وقت ما هم در فراز کرسی‌‌هاى خطابه شکر و تشکر خودمان را اعلام می‌کنم ولى چون به ما بسیار وعده داده و عمل نکرده‌اند هنوز مطمئن نیستم شاید خیال کنیم این وعده هم مثل وعده‌‌هاى گذشته بی‌ثمر و بی‌اثر باشد اما انشاءاله موثر واقع و مفید قرار گیرد چیزى که به نظر رسید امروز وقتى که اخبار گوش میدادم و به نوشته‌هاى روزنامه چشم دوخته بودم هر کس جانب انصاف را نگاه ندارد. زیان می‌کند یک روز قدرت بدست هیئت حاکمه افتاد تند رفت و زیانش را دید امروز هم که قدرت بدست شما است مواظب باشید با انصاف عمل کنید چون اگر تند روید و اصراف اسراف کنید خاصیت تندروى و اصراف ]اسراف[ زیان خواهد بود نامبرده اضافه نمود اگر شکر کنید خدا به شما نعمت می‌دهد روزنامه‌ها نمی‌دانم راست نوشته‌اند یا دروغ انشاءاله راست نوشتن من تصور می‌کنم همه زندانیها سیاسى آزاد شوند و حضرت آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله طالقانى و دیگر شخصیت‌هاى سازنده ما آزاد می‌گردند و امیدوارم هر چه زودتر در یک فضاى باز سیاسى حضرت آیت‌الله خمینى به ایران مراجعت نمایند و علماى ما همه آزادانه در راه اسلام بکوشند من هم که بالاى منبر زبانم را گاز می‌گیرم آنروز دیگر زبانم را گاز نخواهم گرفت و انشاءاله در یک محیط باز و با صفا و

ناوبری کتاب