صفحه ۱۰۹۱

گزارش خبر
به:312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص273. تاریخ: 13637 از: 12هـ شماره:6265/12هـ موضوع: حقشناس معمم اعزامى از قم به بیجار

ساعت2300 مورخه فوق نامبرده بالا در مسجد قلعه تخت بیجار (مسجد سید الشهداء) به منبر رفته ضمن فرستادن صلوات بر خمینی، طالقانى و منتظرى و شعار صلوات جهت زنده ماندن آنها اظهار داشته مردم دولت می‌خواهد سر ما علما کلاه بگذارد و دولت چند نفر را مأمور کرده که خمینى را از نجف به ایران بیاورند اما خمینى گفته چنانچه سرم را از بدن جدا سازند به ایران بر نمیگردم چون شاه ایران منبع فساد می‌باشد، دولت گفته درب قمارخانه‌ها را میبندند دروغ می‌گوید به محض اینکه آقاى من به ایران برسد دوباره شروع می‌کند، ما علما تا جان در بدن داریم با دولت زد و خورد می‌کنیم تا ببینیم چطور می‌شود.

نظریه شنبه: خبر صحت دارد.

نظریه یکشنبه: 1ـ با توجه به صداقت ردیف 7 خبر صحت دارد

2ـ ضرورى است با توجه به دستورالعمل‌‌هاى صادره به شهربانى چنانچه از آن طریق نسبت به ضبط اظهارات وى اقدام گردیده دستگیر و به کمیته مشترک ضد خبرابکارى تحویل گردد، در غیر این صورت به نحو مقتضى از منطقه طرد گردد.آبان

نظریه سه شنبه: با توجه بگزارش خبر 12/6326 هـ ـ 12637 و تلگراف 12/6368 هـ ـ 13637 بیان چنین مطالبى توسط نامبرده صحیح بنظر می‌رسد.پایدار

نظریه چهارشنبه: موضوع اسائه ادب نسبت به مقام شامخ سلطنت صحت دارد. لیکن مدرک و شهود وجود ندارد. افسر

ناوبری کتاب