صفحه ۱۰۸۹

تلفنگرام
از: فرماندار نظامیانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص446. گوینده: شجاعى فرماندار نظامی به: سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان گیرنده: آقاى ریاحى افسر نگهبان ساعت: 5/13 روز 13637

طبق اطلاع واصله از ساعت 9 روز جارى تعداد زیادى از اهالى نجف‌آباد به منظور برگزارى نماز عید فطر در جلو باغ ملى اجتماع نموده و این عده در حالى که تابلوها و پلاکت‌‌هائى در دست داشته‌اند و بوسیله بلندگو‌‌هاى متحرک جملات نوشته شده روى تابلو‌ها را تکرار می‌کردند به طرف قبرستان حرکت نموده و نماز عید را در جاده‌اى که به ذوب آهن منتهى می‌گردد برگزار نمودند. جملات مزبور توسط حاج عباس ایزدى پیش‌نماز نجف‌آباد پشت بلندگو تکرار و زنان و مردان حاضر با گفتن صحیح است صحبت‌‌هاى وى را تائید می‌کردند. نمونه جملات بشرح زیر می‌باشد.

1ـ ما خواهان آزادى زندانیان سیاسى هستیم. 2ـ ما خواهان حکومت اسلامى هستیم. 3ـ ما خواهان آزادى تمام علماى اسلام هستیم. 4ـ ما خواهان حکومتى به رهبرى آقاى خمینى هستیم. 5ـ ما خواهان قطع رابطه با اسرائیل هستیم. 6ـ ما خواهان آزادى آقاى طالقانى و منتظرى هستیم. 7ـ ما خواهان خارج کردن تمام مستشاران آمریکائى هستیم. 8ـ ما خواهان آزادى قلم و بیان و اجتماعات مذهبى هستیم. 9ـ ما خواهان بازگشت آقاى خمینى هستیم.

ناوبری کتاب