صفحه ۱۰۸۷

تلفنگرام
چهلم آخوند ملاعلى معصومى همدانیانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص452.

ساعت 1045 روز 13657 حدود 3000 نفر جمعیت که به منظور شرکت در مراسم چهلم آخوند ملاعلى معصومى همدانى و برگزارى نماز جماعت در مسجد جامع همدان اجتماع نموده بودند از مسجد خارج و ضمن حمل پلاکارت‌‌هاى پارچه‌اى که روى آن جملات: 1ـ ما خواهان حکومت اسلامى به رهبرى امام خمینى هستیم. 2ـ تا سرنگون شدن رژیم آدمکش‌ها وضع به همین منوال ادامه دارد. 3ـ ما خواستار آزادى زندانیان سیاسى و تبعیدی(آیت‌الله منتظرى و طالقانی) هستیم نوشته بود و ضمن حمله عکس و دادن شعار‌‌هاى ضد ملى مرگ بر 66 و فاجعه آبادان کار خود رژیم است، درود بر خمینى از مسیر خیابان شورین و جاده ملایر بطرف گورستان 2 کیلومترى همدان حرکت نموده‌اند. گوینده: رضوی ساعت1330 ـ 13657

حدود ساعت 0900 مورخ 13657 به پاسگاه ژاندارمرى اشتهار کرج اطلاع داده شد که بخشدارى اشتهار را آتش زدند که مامورین به محل مذکور مراجعه و مشاهده می‌گردد 2 جام شیشه دفتر بخشدارى مذکور شکسته شده و 2 بطرى مواد آتش زا به داخل دفتر پرتاب کرده‌اند که یکى از آنها منفجر و مقدارى موکت کف اطاق آتش گرفته است. گوینده: واعظی ساعت 13:15 ـ 13657 گیرنده: مزینانى

ناوبری کتاب