صفحه ۱۰۸۲

گوینده: آقاى رباطی شماره: 857797

موضوع: مسجد قبایاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 26، ص480.

پس از اتمام نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد قبا با حضور بیش از 10 هزار نفر از ساعت 22:00 مورخ 11637 الى نیم بامداد 12637 مجلس وعظ برگزار که پس از تلاوت قرآن مهندس بازرگان منبر رفت و درباره آزادی‌هایى که به مردم داده شده صحبت کرد و از سال 41 که باتفاق آیت‌الله طالقانى بازداشت شده صحبت و موضوع را به امروز کشانید که مسلمانان توانسته‌اند نسبتاً به آزادی‌ها دسترسى پیدا کنند و گفت همین قدر که تاریخ شاهنشاهى سرنگون شده خوشحال هستیم و بایست بدنبال این شادى شادی‌‌‌هاى بزرگترى بدست آوریم که باید با صبر و شکیبائى عمل نمود نه با عجله و سریع و در بین صحبت‌‌هاى خود از مردم خواهش نمود بدون دادن شعار و حتى فرستادن صلوات مجلس را ترک کنند. بعد از نامبرده دکتر مفتح به منبر رفت و ضمن دعا براى خمینى از مردم دعوت نمود که روز دوشنبه عید فطر در بیابان قیطریه جمع شوند تا مسائل سیاسى و اجتماعى و مذهبى را از بهترین سخنرانان گوش نمایند و سپس درباره کشته شدگان شهرستان‌‌هاى ایران صحبت کرد و اضافه نمود که این خون گرانبها نباید فراموش شود با این همه از خود گذشتگى توانستیم تا اندازه‌اى به آزادى برسیم و باید همانطور که مهندس بازرگان گفت با صبر و شکیبائى و ایستادگى و مقاومت به آرمان‌‌هاى اسلامى و امام خمینى نائل آئیم که جمعیت سه بار با صداى بلند "صحیح است" گفتند و در خاتمه براى خمینى دعا نمود ـ تعداد زیادى اعلامیه پخش شده منجمله یک اعلامیه به امضاى گروه مبارز نصر درباره مسافرت هواکوفنگنخست وزیر چین در سالهای1980 ـ 1967، که از رژیم شاه حمایت می‌کرد، رک: یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 26، ص481. که مسافرت او را به ایران محکوم نموده‌اند و دیگرى زندگى نامه مجاهد آیت‌الله منتظریدر سند شماره 360 آمده است. به امضاء روحانیون مبارز و همچنین تمثال اعلیحضرت که نقاشى شده بود روى لباس او usa نقش بسته بود با جمله انقلاب سیاه نوشته بود به دیوار خیابان اطراف مسجد نصب شده بود که مردم مطالعه می‌کردند.

تظاهرات نشد ـ پلیس در محل مستقر بود ـ درگیرى به وجود نیامد.

ناوبری کتاب