صفحه ۱۰۸۰

تلفنگرام
به: 312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص319. 10657 از: آبادان شماره:9625 پیرو 9614/ هـ ـ 10657

ساعت 1030 روز جارى اجتماع کنندگان در گورستان بسوى شهر حرکت و در حالى که سینه می‌زدند و دست خود را به علامت پیروزى بالا می‌بردند شعار‌‌هاى خمینى ـ خمینى ـ تو تبعیدى خمینى می‌دادند آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله طالقانى و زندانیان سیاسى باید آزاد شوند پس از رسیدن به مدخل شهر شوشتر متفرق و بسوى منازل خود رهسپار گردیدند ضمنا اعلامیه‌هائى که عکس اکبر شکوهى نیا (فرد متوفی) در بالاى آن چاپ شده است و در آن به بی‌گناهى اکبر شکوهى نیا و اینکه وى توسط عوامل دولت به قتل رسیده و مسئول شهربانى است در شهر پخش شده ضمنا با فرماندار شوشتر نیز تماس حاصل تا جهت باز شدن دکاکین با روحانیون طراز اول شهر تماس نمایند و در حال حاضر وضع شهر شوشتر آرام و حال مجروحین(دو نفر واقعه) رو به بهبود است نسبت به تهیه مشخصات مجروحین و افراد دستگیر شده که هر یک با قرار صدور 15 هزار تومان از طرف دادگاه شوشتر آزاد شده‌اند اقدام گردیده که به محض وصول با پیک ارسال خواهد شد

رئیس سازمان ـ ودیعى
گوینده: خاورى گیرنده: مقدم فر

ناوبری کتاب