صفحه ۱۰۷۹

به افتضاح کشیده است، این بار نیز هر نوع ساخت و ساز اغواگرانه را به عنوان وجه المصالحه از طرف هر مقامى که باشد محکوم کرده و مردود می‌شناسد. ما به همه روحانیون عالیقدر و مراجع عظیم الشأن که در راه مبارزه و آگاهى ملت مسلمان و دفاع از خواسته‌‌‌هاى آن قدم‌‌هاى مثبتى برداشته‌اند بی‌اندازه ارج گذاشته، در راه منویات آنها از هیچ کوششى دریغ نخواهیم کرد. ما از مراجع عالیقدر اسلام می‌خواهیم که اگر احیاناً ملاقاتى با رییس دولت و یا یکى از وزرا صورت گیرد، حتماً در ملاء عام و در حضور جمعى از روحانیون و مردم آگاه برگزار شود و همه جریانات مجلس مذاکره من البدو والى الختم در نوار ضبط شود تا خداى نخواسته مورد تحریف دولت و ایادى تفرقه انداز قرار نگیرد. گذشت زمان در آینده نزدیک نشان خواهد داد که این دولت در ادعاى خود نسبت به طرفدارى از شرع مقدس اسلام و قوانین قرآن و روحانیت چه اندازه صادق خواهد بود. در خاتمه پیروزى ملت و در رأس آن روحانیت مبارز را از خداوند قهار جبار خواستاریم. "ولا تهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین".

عباس پورمحمدى (کرمان) ـ الاحقر على اصغر معصومى (بندر لنگه) ـ الاحقر صادق خلخالى (بندر لنگه) ـ سید على اصغر دستغیب شیرازى (بندرلنگه) ـ سید کاظم نور مفیدى (بندر لنگه)

25/ رمضان المبارک/ 1398
(س ش409)

ناوبری کتاب