صفحه ۱۰۷۸

وسال‌‌هاى متمادى رییس مجلس سنا بوده که تمام قوانین حکومت‌‌هاى گذشته را بدون چون و چرا تصحیح کرده است. قرائن امر نشان می‌دهد که عقبگرد هیئت حاکمه در مقابل اراده قاهره و خلل ناپذیر ملت مسلمان ایران جز یک دام ریاکارانه نمی‌تواند باشد. ملت ایران اکیداً می‌خواهد که همه رهبران دینى و ملى و زندانیان سیاسى خصوصاً حضرت مستطاب آیت‌الله العظمى آقاى منتظرى و آیت‌الله طالقانى هر چه زودتر از زندان آزاد گردند. ملت می‌خواهد که دست سرمایه‌گذاران آمریکایى و اسراییلى به هر عنوانى که شده از ایران کوتاه گردد. ملت ایران می‌خواهد که مسببین کشتار‌‌هاى بیرحمانه در سراسر ایران در ملاء عام محاکمه شده و به جزاى اعمال ننگین خود برسند. ملت ایران خواستار محاکمه علنى جمشید آموزگار و همه هیئت وزرا و مشاورین و سخنگویان دولت سابق می‌باشند. ملت ایران می‌خواهد که عاملین و مسببین شکنجه‌‌‌هاى چندین ساله معرفى شده و در هر سمت و مقامى هستند به محاکمه علنى کشیده شوند. ملت ایران خواهان تشکیلات پلیس فدرال است که به وسیله آن مأمورین خاطى و تبهکار و آدمکش را بازداشت کرده، به جزاى عمل بی‌قانونى خود برسانند. الغاى کاپیتولاسیون(مصونیت مستشاران نظامى آمریکا) و کوتاه کردن دست نظامیان خارجى و الغاى پیمان سنتو از خواسته‌‌‌هاى شرعى و قانونى و صلح جویانه این ملت است. ملت مسلمان ایران می‌خواهد که نفت آن به دست سوداگران بین‌المللى یغما نشود و براى سیه روزی‌‌هاى آینده ذخیره گردد و یا در ماشین جنگى اسراییل براى نابودى ملت شریف فلسطین و مألاً ملت مسلمان قرار نگیرد. ملت ایران خواستار لغو هرگونه قراردادى است که راجع به دفن فضولات کارخانه‌‌‌هاى اتمى در ایران با دول خارجى بسته شده است. ملت ایران خواستار لغو همگى و تمامى امتیازاتى است که حکومت‌‌هاى ضد ملى براى تحکیم موقعیت پوشالى خود به خارجیان شرق و غرب داده است. ملت ایران خواستار آزادى مطبوعات و رفع هرگونه سانسور است که با دست سازمان امنیت صورت می‌گیرد. ملت ایران خواستار انحلال سازمان امنیت و محاکمه دژخیمان است و هزاران خواسته‌‌‌هاى دیگر که درجاى خود مطرح خواهد شد. ملت ایران روز‌‌هاى بحرانى را می‌گذارند و با کمال هوشیارى به همه ساخت و ساز‌‌هاى اغواگرانه در کمال تردید می‌نگرد و هر گونه سازش و کنار آمدن دولت را بدون در نظر گرفتن خواسته‌‌‌هاى رهبر عالیقدر (الامام خمینی) نخواهد پذیرفت و خلاصه هرگونه سازش با روحانیت منهاى روحانیت مترقى و در رأس آن الامام خمینى دام ظله را، که آرزوى دیرینه هیئت حاکمه است، با کمال قدرت محکوم خواهد کرد و مبارزه اصیل خود را در راه به ثمر رسانیدن آرمان مقدس اسلامى ادامه خودهد داد. این ملت هوشیار در گذشته همه نقشه‌‌‌هاى شیطانى و تفرقه انداز خائنانه را برملا ساخته و

ناوبری کتاب