صفحه ۱۰۷۰

درباره: سخنرانى واعظ ناشناس در مسجد سید اصفهانانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب سوم، ص35: "واعظ ناشناس آقاى هادى غفارى بوده که براى شناسایى نشدن و تحریک بیشتر مردم و بالابردن روحیة مذهبى آنان از عمامه سیاه به جاى عمامه سفید استفاده کرده بود" (رک: همان، به نقل از خاطرات هادى غفاری).

تاریخ: 7537
گزارش
محترماً به استحضار می‌رساند.

در ساعت 1915 الى 1930 روز جمعه 6537 پس از قرائت قرآن در مسجد سید از ساعت 1930 الى 2030 واعظ (سید) ناشناس که عینک زده و سن او حدود 35 ساله و بلند قد و براى جمعیت ناشناس بود سخنانى به شرح زیر ایراد نمود:

ما اینجا جمع شده‌ایم تا حکومت پوشالى این خائن را رسوا سازیم و من هنگامى که به اینجا می‌آمدم با زن و بچه‌‌‌هاى مریضم خداحافظى کردم و از همه چیز خود گذشتم.

دولت می‌گوید که ما فضاى باز سیاسى و گشادى داریم. گشاد دهان پدرت است (از گفتن عین عبارات واقعاً شرمنده‌ام) نه فضاى باز سیاسى و تو مرد کثیف نان و آب و نفت ما را به اربابان خود دادى و ما را به فقر و بدبختى نشاندى و من خودم دهانه لوله نفت اهواز که جهت آمریکا و اسرائیل نفت صادرمی‌کرد دیدم که یک اتومبیل به دهانه آن می‌رفت در صورتى که ما ملت باید گرسنگى بخوریم.

تا این حکومت را سرنگون نکنیم و انتقام خون شهیدان تمام شهرستان‌‌هاى ایران را نگیریم از پا نمی‌شینیم.

شما تاریخ اسلامى را تغییر دادید و به جاى آن تاریخ 2500 ساله کورش کثیف را جایگزین آن کردید که تو خودت نیز فرزند همان هستی.

در خاتمه قطعنامه‌اى قرائت که جمعیت با درود بر خمینى گفته‌‌‌هاى وى را تأیید نمودند. مواد قطعنامه:

1 ـ ما در اینجا جمع شده‌ایم تا انتقام خود شهیدان را بگیریم و از پا نمی‌نشینیم.

2 ـ من از طرف شما ملت اعلام می‌کنم که این حکومت کثیف خائن را نمی‌خواهیم و حکومت اسلامى می‌خواهیم.

3 ـ ما ملتى که فرزندان، ثروت و زندگى خود را در راه خمینى حاضریم بدهیم از هیچ چیز دیگر زندگى دریغ نداریم و می‌خواهیم که او هر چه زودتر به ایران برگردد.

4ـ حال آقاى طالقانى و منتظرى بسیار وخیم است و دکتر و داروئى براى آنان نمی‌برند.

ناوبری کتاب