صفحه ۱۰۶۲

گزارش
تاریخ: 20237
درباره: محمدعلى منتظرى و پرداخت وجه به وکیل‌‌هاشمییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص316.

محترماً به استحضار می‌رساند: سید مهدی‌‌هاشمى که اهل قهدریجان اصفهان بوده و با محمدعلى منتظرى فرزند شیخ حسینعلى نسبت(پسرخاله) داردچنین نسبتى وجود ندارد. از مدت‌ها قبل (حدوداً اوایل سال 1340) ضمن طرفدارى از خمینى هر کدام با پیروى از شیخ حسینعلى منتظرى که اکنون در بازداشت به سر می‌برد در نجف‌آباد اصفهان و قهدریجان (از توابع اصفهان) تبلیغات و فعالیت مضره خود را آغاز تا اینکه با چاپ کتاب شهید جاوید توسط یکى از عوامل منتظرى دو دستگى بین طرفداران خمینى و مخالفین آن بوجود آورد و نتیجتاً باعث قتل آیت‌اله شمس آبادى که رهبر مخالفین کتاب مذکور را به عهده گرفته بود گردید. اکنون که ‌‌هاشمى به مرگ محکوم گردیده و از طرفى محمدعلى منتظرى که پس از متوارى شدن به عراق پناهنده گردیده و در لبنان و عراق همچنان به فعالیت خود علیه ایران ادامه می‌دهد و با نفوذى که طرفداران خمینى و به خصوص منتظرى و خانواده‌‌ هاشمى در منطقه اصفهان دارند نظریه شنبه ذیل گزارش خبر واصله از نمایندگى عراق را می‌توان تأیید نمود. ضمناً چون‌‌هاشمى در دادگاههاى استان اصفهان محاکمه گردیده و احتمالاً عوامل منتظرى و‌‌هاشمی‌ها ممکن است با تهدیدهاى شدید وکیل وى را تطمیع کرده باشند در صورت تصویب مراتب به همراه فتوکپى گزارش خبر واصله به ساواک اصفهان منعکس و اضافه شود به طور غیر محسوس وکلاى مدافع وى را شناسایى و ضمن بررسى موجودى آنان در بانک‌هاى مختلف اصفهان چگونگى را براى بررسی‌هاى بیشتر اعلام نمایند. حکاک

ناوبری کتاب