صفحه ۱۰۵۰

اصطلاح انقلاب سفید، نصیب آنها شد.

10) برچیده شدن فورى و بلاشرط تمام پایگاه‌‌‌هاى نظامى آمریکا از ایران و بیرون کردن هزاران مستشار نظامى آمریکایى ـ اسراییلی.

11) تشکیل فورى لجنه‌‌هایى از متخصصین و کارشناسان اسلامى زیر نظر علماى آگاه اسلام و تشخیص نیاز‌‌هاى روز و پاسخ صحیح به آنها براساس قرآن و عترت.

12) تشکیل فورى شوراى فتوا زیر نظر بهترین و آگاهترین و با تقوی‌ترین عالمان شیعه و اعلام منشور واحد فتوایى به جاى تشتت و تعدد رسائل.

13) تشکیل فورى صندوق واحد زیر نظر افراد فوق براساس جمع آورى کلیه مالیات‌‌هاى اسلامى در آن و صرف کردن با نظم دقیق در اعلاى کلمه توحید.

14) تشکیل شوراى تحقیق زیر نظر افراد فوق که مسئول شناخت صحیح اسلام و سایر مکتب‌‌هاى موجود باشد و نیز تربیت مبلغین آگاه و با تقوى و اعزام آنها به اطراف بلاد اسلامى که زیر پوشش تبلیغات غیر اسلامى قرار گرفته‌اند.

ضمناً طلاب حوزه علمیه قم امروز(دوشنبه21157) به منظور همدردى با اعتصاب ملاقات و اعتصاب غذاى 27روز‌‌هاى برادران اسیر در زندان قصر و اوین، همزمان با اعتصاب غذاى دانشجویان دانشگاه‌ها، در منزل مراجع قم متحصن شده‌اند و تا گرفتن نتیجه قطعى که همان جواب مثبت دادن به خواسته‌‌‌هاى مشروع برادران زندانى باشد به تحصن خود ادامه می‌دهند.

"ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم"
جامعة روحانیت ایران
(س ش397)

ناوبری کتاب