صفحه ۱۰۴۵

وقایع و حوادث اخلالگرانه در رابطه با چهلم کشته شدن چند تن از عناصر اخلالگر، درنقاط مختلف کشورانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب5، ص197.

پس از کشته شدن چند تن از عناصر اخلالگر در شهر‌‌هاى یزد، جهرم و اهواز در تاریخ 10137، از سوى محافل افراطى روحانى و گروه‌‌هاى مخالف و بر انداز کوشش پردامن‌‌هاى به منظور تحریک افکار عمومى و در نهایت برگزارى مراسم چهلم کشته شدگان مذکور بر پا دارند و در این میان حوادث اخلالگرانه دیگرى را باعث شوند. از جمله اینگونه اقدامات تهیه و توزیع اعلامیه‌‌هاى مختلف چه توسط مراجع روحانى و چه گوه‌‌هاى ناشناس و توزیع آن در مقیاس وسیع و در سطح کشور بوده است.

(مراتب قبلا و بموقع باستحضار رسیده است). بدنبال فعالیت‌‌هاى مذکور که عمدتا به منظور به تعطیل کشیدن بازار و مغازه‌‌هاى تهران و سایر شهر‌‌هاى کشور و تشکیل مجالس متعدد یادبود، بوده حوادث و وقایع زیر در تاریخ 19237 رخ داده است. 1- قم

از ساعت 0830 روز 19237 بازار و کلیه دکاکین قم باز نبوده و شهر به صورت تعطیل درآمده است. در مسجد اعظم قم طبق اعلامیه‌اى که قبلا از طرف آیات مقیم این شهر منتشر شده براى اجراى مراسم یابود کشته شدگان وقایع یزد، جهرم و اهواز آماده شده و تا ساعت 0930 حدود 12000 نفر در مسجد مذکور حضور یافته‌اند.

به دیوار‌‌هاى مسجد سه قطعه پارچه سفید نصب شده که روى این پارچه‌ها شعارهائى به مضمون زیر نوشته بوده است:

"ملت ایران به رهبران ملى به ویژه حضرت آیت‌الله العضمى خمینى و رهبران عالیقدر، شهداى قم، تبریز، یزد، جهرم و اهواز و دیگر کشور‌‌هاى جهان درود می‌فرستند و نابودى رژیم دیکتاتورى پهلوى را خواهانند."، "بازگشت آیت‌الله خمینى بایران، آزادى آیت‌الله طالقانى و آیت‌الله منتظرى و کلیه زندانیان سیاسى از زندان و مراجعت کلیه تبعید شدگان به محل‌‌هاى اصلى اقامتشان"، "ملت ایران انحلال دانشگاه صنعتى آریامهر را محکوم می‌کند". ضمنا پارچه بزرگ دیگرى به دیوار نصب بوده که روى آن نقشه ایران و عکس یک قبضه مسلسل و کلمه الله اکبر با چند قطره رنگ قرمز بعنوان قطره‌‌هاى خون نقاشى شده و زیر

ناوبری کتاب