صفحه ۱۰۴۲

متن اعلامیة آقاى حاج شیخ صادق خلخالى دربارة خواسته‌‌‌هاى مشروع و قانونى ملت مسلمان ایراناسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص239. تاریخ: 911357 بسمه تعالى شأنه "ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

حضور محترم مراجع مسئول و علماى مترقى و مردم شریف مسلمان و آزادة ایران ایدهم الله کلمتهم رونوشت: سازمان ملل ـ کانون وکلا

هیئت حاکمة ایران پس از سالها اختناق و دیکتاتورى و سلب هر گونه آزادى بیان و قلم و حبس و تبعید و شکنجه و قتل و کشتار مردم بی‌دفاع، براى انحراف اذهان عمومى با اعلام باز بودن "فضاى سیاسی" ایران این بار راه ریا و خدعه و فریب را سرلوحة خلاف کاری‌‌هاى خود قرار داد. نتیجه شوم آن این بود که علماى مسئول و مردم آزاده پس از انتقاد از رژیم تبعید شدند.

اینگونه اعمال که با دیکته قوة مجریه صورت می‌گیرد به تمام معنى ماهیت ضد قانونى رژیم را برملا نموده و بار دیگر ثابت کرد که باز شدن محیط سیاسى یک ادعاى صرف و لاف محض است و چون تبعید و زندان با دیکته و الزام قوة مجریه توأم است، فاقد ارزش قانونى و از درجة اعتبار ساقط می‌باشد و در سطح بالاتر، هیئت حاکمه با برپا کردن حزب رستاخیز دیکتاتورى را در این کشور بی‌قانون، به حد اعلا رسانید و در نتیجه مجلسى بوجود آورد که تمام فرامین قوة مجریه را بدون چون و چرا تصحیح کرده و در واقع همچون عروسک‌‌هاى خیمه شب بازى به یک آلت بلا اراده تبدیل شده است.

خوشبختانه در برابر این همه دسیسه کاریها اوج مبارزات طبقات مختلف ملت مسلمان ایران به رهبرى مراجع مسئول هر لحظه بیشتر شده و در این مسیر توانسته‌اند فریاد حق طلبانة خویش را به دورترین نقاط جهان برسانند.

هیئت حاکمه ایران با کشتار دسته جمعى مردم قهرمان قم و تبریز و.... ماهیت ضد مردمى خود را اعلام نمود و معلوم ساخت که خرید اسلحه کلان از خارج براى نابودى ملت ایران است و معلوم می‌شود که این کشتارها یکى پس از دیگرى ادامه خواهد داشت و یگانه ثمرة آن جدا شدن طبقة حاکمه از ملت است که سقوط حتمى آن را تسریع می‌کند. دستگاه تبلیغات ابواب جمعى می‌خواهد تظاهرات اصیل اسلامى ملت ایران را در داخل و خارج ارتجاعى و عقب افتاده و

ناوبری کتاب