صفحه ۱۰۳۹

فوری تاریخ: 151236سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 12، ص204. شماره:26315/ی12 به: مدیریت کل اداره سوم(312) از: سازمان اطلاعات و امنیت تهران درباره: اعلامیه ملصق به عکس خمینی پیرو شماره: 26245/20ی12ـ111236

بدین وسیله عین اعلامیه ملصق به عکس خمینى و یک برگ اعلامیه چاپى که ضمیمه آن می‌باشد، به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران
پرنیان فر
از طرف 151236
تاریخ: 18121356 هموطنان!

اعضاء انجمن اسلامى دانشجویان اروپا در شهر‌‌هاى پاریس و لندن از روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند و دانشجویان ایرانى در شهر رم نیز در روز چهارشنبه هفدهم اسفند به این جنبش اعتراضى پیوسته‌اند. اساس این اعتصاب دانشجویان خواست‌‌‌هاى زیر است: 1ـ پایان بخشیدن به تبعید آیت‌الله امام خمینى و بازگشت ایشان به ایران. 2ـ آزادى مجاهدان زندانى آیت‌الله طالقانى و آیت‌الله منتظری. 3ـ آزادى کلیه زندانیان سیاسی. 4ـ تحویل اجساد شهداى قم و تبریز به خانواده‌‌‌هاى آنها. 5ـ اعزام گروه‌‌‌هاى سیاسى و حقوقى براى رسیدگى به کشتار دسته‌جمعى قم و تبریز.

ناوبری کتاب