صفحه ۱۰۳۶

گزارش خبر
به: 312 نوزده دى به روایت اسناد ساواک، ص350. تاریخ: 8122536 از: 21هـ شماره: 106021هـ
موضوع: سید احمد کلانتر

صبح روز 291136 نامبرده بالا در مسجد اعظم سخنرانى و می‌گوید گروهى تصور می‌کنند حیات زندگى یعنى داشتن مال و ثروت و یا داشتن ریاست. افرادى که اینطور فکر می‌کنند یعنى مغز آنان در اطراف مادیات دور می‌زند چه بسا ممکن است از جنایت خوددارى نکنند فکر می‌کنند زندگى یعنى خوردن و خوابیدن و عشق بازى کردن است ملت قرآن بدانند حیات و زندگى در سایه شهادت است لذا گمان نکنید آن افرادى که در راه دین و در راه حق و حقیقت جان داده‌اند مرده‌اند؟ خیر بلکه آنان زنده‌اند و در نزد پروردگار خود روزى می‌خورند معنى حیات و زندگى یعنى این، این نوع ملت تا ابد زنده‌اند ملتى که از مکتب حسین پیروى می‌کنند تنها به خواندن قرآن قناعت نمی‌کند بلکه تابع آن و به گفتار آن عمل می‌کند. سپس بیان می‌دارد من از تمام دوستان، آقایان دانشجویان، دانش آموزان و کسبه و تجار می‌خواهم که همانگونه که براى رهبر ما یعنى آیت‌الله خمینى صلوات مخصوص می‌فرستند براى آن عده که جان داده‌اند صلوات بفرستید. تمام مردم تجارتخانه‌‌هاى و مغازه‌هایشان را بسته و در این مجلس تشریف آورده‌اند می‌خواهند همبستگى خود را با دانشجویان که از تهران و شهرستان‌‌هاى دیگر آمده‌اند عرضه بدارند خواسته‌‌‌هاى ملت ایران این است

1ـ آزادى کلیه زندانیان سیاسى مسلمان که در رأس آنها آیت‌الله منتظرى و طالقانى قرار دارند.

2ـ برگشتن دانشمندان و گویندگان عظیم‌الشأن حوزه علمیه قم که تبعید شده‌اند بخصوص استاد ناصر مکارم شیرازى

3ـ بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینی

4ـ کلیه قوانین اسلام و کلیه قوانین قرآن باید در این مملکت از حجاب گرفته تا سایر چیزهایش مو به مو اجرا شود.

ناوبری کتاب