صفحه ۱۰۳۳

متن اعلامیة روحانیون مبارز ایرانى خارج از کشور دربارة انعکاس خواسته‌‌‌هاى ملت ایران به دبیر کل سازمان ملل متحداسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص405.

تاریخ: بهمن/ 1356
بسم الله القاهر
سازمان ملل متحد، کمسیون حقوق بشر:

در شرایطى که ملل مستضعف جهان یکى پس از دیگرى آزادى و استقلال خویش را باز می‌یابند و بندها و زنجیر‌‌هاى اسارت و بردگى را یکى پس از دیگرى پاره می‌کنند و در برابر ابر قدرت‌‌هاى دنیا به پاخاسته به حقوق حقه خود می‌رسند و در شرایطى که کشور‌‌هاى بزرگ از دموکراسى و پشتیبانى ملل ضعیف دم می‌زنند و.... حقوق ملت شریف ایران پایمان اغراض شوم دودمان ننگین پهلوى شده و هر روز زنجیر اسارت و بردگى را بر دست و پاى ملت بی‌پناه ما محکمتر ساخته و با کمال تأسف و تأثر "کارتر" رییس جمهور آمریکا که خود را مرد صلح می‌داند و از انساندوستى سخن می‌گوید، 35 میلیون جمعیت با شرف و مسلمان را فداى شاه خائن و مزدور و نوکر بی‌قید و شرط خود می‌کند.

ملتى که تاریخ پرافتخار خود را از اسلام و قرآن مجید دارد و مجد و عظمت خویش را در پتو رهبری‌‌هاى خردمندانه رهبران بزرگ اسلام و مجاهدان کبیر روحانى به دست آورده است و براى استقلال و آزادی، فداکاریها کرده و کشته‌ها داده است.

این عنصر ناپاک و خود فروخته(شاه) بی‌رحمانه حلقوم این ملت غیور را با چنگال‌‌هاى به خون آغشته خویش می‌فشارد و جوانان غیور و دانشجویان عزیزى را به رگبار مسلسل می‌بندد و نسبت به رهبران دینى و دانشجویان اسلامى و حوزه‌‌‌هاى علمیه و دانشگاه‌ها از هرگونه اهانت و اعمال خشم و غضب خوددارى نمی‌کند و دست‌‌هاى ناپاک وى تا مرفق به خون پاکترین فرزندان این آب و خاک آغشته است و زندانها از عزیزترین فرزندان ملت انباشته است.

و سال‌هاى متمادى است که آیت‌الله مجاهد آقاى شیخ حسینعلى منتظرى و آیت‌الله مجاهد سید محمود طالقانى بدون جرم در سلول‌‌هاى زندان اسیرند و رهبر عالیقدر مسلمانان آیت‌الله العظمى خمینى متجاوز از چهارده سال است به جرم اعتراض به احیاى کاپیتولاسیون در ایران و دفاع

ناوبری کتاب