صفحه ۱۰۳۰

گزارش
امنیت داخلی از: 334 درباره: انتخاب جانشین خمینی محترماً به استحضار می‌رساند.

چندى پیش نمایندگى عراق بر اساس گزارش یکى از منابع که مورد اعتماد کامل خمینى است و تقریباً از کلیه تصمیمات وى اطلاع دارد اعلام داشته بود، موضوع بسیار مهم و قابل توجهى که مدتى است به طور کاملاً محرمانه در برنامه کار خمینى و گروههاى وابسته یا نزدیک به او گنجانیده شده مسئله جانشینى اوست که کوشش می‌کنند شیخ حسینعلى منتظرى را که هم اکنون در ایران زندانى است در آینده به عنوان جانشین او برگزینند وا ین تصمیم بدون اینکه بر زبان رانده شود کاملاً سرى اتخاذ شده و ظاهراً سعى می‌شود دولت ایران متوجه قضیه نشود تا اقداماتى در این زمینه به عمل آورد.

منبع گزارش دهنده خبر که فرد بسیار مطلع و با تجربه‌اى است اظهارنظر کرده، تجربه تلخى که چندین سال است دولت ایران بر اثر بزرگ شدن خمینى می‌چشد با انتخاب منتظرى تکرار خواهد شد و این بار این ویژگى را خواهد داشت که منتظرى برخلاف خمینى داراى سادگى و زود باورى و دهن بینى خاصى است که در نتیجه هرچه اطرافیانش پیشنهاد و مطرح کنند بدون بررسى و تعمق لازم آن را تأیید و صحه خواهد گذاشت در حالى که خمینى هرچه را مطابق رأى و عقیده‌اش نباشد تأیید نمی‌کند مضافاً اینکه خمینى تاکنون کوچکترین اجازه‌اى جهت پرداخت پول به تروریستها و خرابکاران را نداده ولى منتظرى معتقد به کمک مالى به این قبیل افراد است و حتى پسرش محمدعلى منتظرى در لبنان عضو فعال گروه به اصطلاح مجاهدین خلقآیت‌الله منتظرى طى خاطره‌اى نظر شهید محمد منتظرى درباره مجاهدین خلق را این گونه بیان می‌دارند: "یک روز من داشتم مطالعه مى‌کردم دیدم یک‌نفر آمد پیش من و گفت: آیت‌الله منتظرى کجاست؟ گفتم: با ایشان چکار دارى؟ و بالاخره بعد از اصرار گفتم من هستم، گفت: تویى؟! گفتم: مگر من شاخ دارم؟ گفت: نه، من خیال کردم الان با یک آقایى با یک وضع و قیافه و تشکیلاتى مواجه مى‌شوم! بالاخره با ما رفیق شد، مدتى آنجا بود، آقاى نفرى مى‌گفت: قدر محمد را حالا آدم مى‌فهمد، براى اینکه وقتى کتاب شناخت مجاهدین آمد در نجف همه افراد با اعجاب به آن مى‌نگریستند اما محمد مى‌گفت اینها درست نیست اینها افکارشان انحرافى است، اینها مطالب مادیگرى در نوشته‌هایشان زیاد هست، ایشان مى‌گفت: ما همه از محمد عصبانى شده بودیم ولى حالا مى‌فهمیم محمد درکش از ما خیلى بیشتر بوده و ما آن وقت نمى‌فهمیدیم، این را آقاى نفرى در زندان براى من تعریف کرد؛ راستش من نگران بودم که مبادا محمد در خارج از کشور در دام اینها افتاده باشد، بعد که این مطلب را شنیدم خیلى خوشحال شدم"، خاطرات، ج1، ص 386 ـ 385. و رابط این گروه با گروه‌هاى چریکى فلسطینى است.

ناوبری کتاب