صفحه ۱۰۲۴

گزارش خبر
به: عرض می‌رسدسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 6، ص113. تاریخ: 61036 از: 383 شماره: 75ـ 14188/383 موضوع: اظهارات حسینعلى منتظرى محکوم به ده سال زندان در زندان اوین

نامبرده بالا در تاریخ 26936 ضمن ملاقات با یکى از دوستانش در زندان اوین در مورد سخنرانى اخیر خمینى چنین اظهار داشته است؛ او (منتظری) با پسرش احمد منتظرى یک ملاقات حضورى داشته. احمد گفت: آقاى روح‌الله خمینى یک سخنرانى یک ساعته در مورد مرگ مصطفى خمینى ایراد کرده که وى نوار آن را تهیه کرده و شنیده است که خمینى در این نوار بیان داشته: من از این‌گونه مسائل به هیچ‌وجه ناراحت نمی‌شوم، بلکه مسائل و درد‌‌هاى جامعه مرا ناراحت می‌کند. مهم‌ترین مسأله اکنون جدایى بین جوانان مذهبى روشنفکر و روحانیت است که اتفاق افتاده و جوانان باید احترام روحانیت را داشته باشند. زیرا این جدایى به نفع رژیم تمام می‌شود و علماى بزرگ شیعه را با این‌گونه اتهامات، که وابسته به رژیم‌ها و دستگاه‌ها بوده‌اند، بدنام نکنید، زیرا باید شرایط اجتماع و وضع آن روز را که در نظر بگیریم آنان براى حفظ شیعه مجبور به این کار شدند. روحانیت شیعه همیشه مبارز بوده‌اند و من خودم فرد روحانى را می‌شناسم که حدود شصت سال عمر دارد و در گوشه زندان رژیم است و اگر یک نامه بنویسد فوراً آزادش می‌کنند و او از نظر علمى از بسیارى از مراجع فعلى برتر است. ولى هرگز حاضر به چنین کارى نیست و سپس به روحانیت مقدارى صحبت و نصیحت کرده و به روحانیت مرتجع حمله نموده و ضمن اشاره به سفر شاهنشاه آریامهر به آمریکا و مذاکره با پرزیدنت کارتر گفته است: هدف از این کار تحکیم پایه‌‌‌هاى رژیم و کوبیدن روحانیت است.

حسینعلى منتظری بیان داشت: احمد گفت در کلیة تظاهرات نام او(منتظری) و طالقانى و خمینی، زمینه اصلى شعارهاست و کلیه اخبار مربوط به روحانیت و تظاهرات قم و نجف‌آباد اصفهان که تظاهرات نجف‌آباد منجر به کشته شدن یک پاسبان شده است را احمد برایش بازگو کرده است.

نظریه شنبه: ملاقات حضورى روحانیون و سایرین در زندان اوین باعث مبادله اخبار و اطلاعات شده است.

ملاحظات 383: با توجه به اظهارات شنبه و تأیید صداقت وى در صورت تصویب چنانچه اجازه فرمایند اعمال و رفتار احمد منتظرى از طریق سازمان اطلاعات و امنیت قم تحت مراقبت قرار گیرد.

ناوبری کتاب