صفحه ۱۰۱۳

شهرستان‌هاى استان مرکزى بوده‌اند. تظاهرات در ساعت 1945 پایان یافت و آرامش در سطح شهر برقرار می‌گردد بطور کلى در دو روز اخیر جمعاً 34 نفر به همین مناسبت بازداشت گردیده‌اند.

1- بازگشت سریع مرجع عالى قدر و مجاهد حضرت آیت‌الله عظمى آقاى خمینى (سه بار تکرار گردید)

2- آزادى زندانیان سیاسى خاصه حضرت آیت‌الله طالقانى و حضرت آیت‌الله منتظری

3- استرداد مدرسه فیضیه پایگاه حوزه علمیه قم

4- آزادى بنا‌‌هاى توقیف شده مدارس علمیه قم

5- آزادى اجتماعات ـ آزادى بیان و قلم و رفع منع از منابر وعاظ دانشمند خاصه جناب آقاى فلسفى و رفع سانسور از مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعى

6- منبع فیلم‌‌هاى سینمائى ـ تأترهاو جشن‌‌هاى به اصطلاح هنرى و به طور کلى جلوگیرى از بد آموزی‌‌هاى شهرورزی

7- بازگشائى مسجد و کتابخانه دانشجویان دانشگاه تهران

8- توبیخ و تعقیب عاملان دستگیرى نسبت به حجاب دختران دانشجو و جلوگیرى از تکرار اینگونه اعمال ضد اسلامی

9- تقبیح و توبیخ و تعقیب چماق بدستان مهاجم به مردم بی‌دفاع و جلوگیرى از تکرار اینگونه اعمال وحشیانه

10- انحلال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه و ایجاد محیطى آزاد براى تحصیل دانشجویان

11- توجه کامل به وضع ناهنجار کارگران و کشاورزان و طبقه سوم و چهارم و سعى در احیاى کشاورزى و استقرار نظم کامل اقتصادى و قطع ایادى بیگانگان و سرمایه‌داران بین المللى عمال داخلى آنان مخصوصاً یهود فرقه ضاله بهائى از امور اقتصادى کشور

12- قطع کامل همه روابط سیاسى اقتصادى و نظامى با دولت ضد اسلام اسرائیل

13- بازگشت تاریخ رسمى مملکت به دامن پرافتخار اسلام و مبدأ هجرت رسول اکرم(ص) (سه بار تکرار شده) ـ در اجراى اوامر در بولتن درج شد. براى بهره‌بردارى و اقدامات بعدی. به استحضار ریاست دایره عملیات برسد. 13936 ریاست بخش 312 مقرر گردید 1 ـ صبح روز شنبه 12936 در بولتن گنجانده شود. 2 ـ به سازمان قم ابلاغ گردد که زندانیان به دادسراى شهرستان قم اعزام شوند. 11936 دایره بررسى بولتن تهیه شود. 13/9

ناوبری کتاب